NOWOŚCI

Data: 21 października 2018

Stan polskiej polityki wschodniej

Potrzeba nowego otwarcia w relacjach między Polską a Ukrainą czy rola „Dzieci Kremla” w rosyjskiej polityce wewnętrznej, to tylko niektóre tematy poruszane podczas zorganizowanej przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu konferencji „Polska Polityka Wschodnia 2018” z udziałem Warsaw Institute.

ŹRÓDŁO: WARSAW INSTITUTE

XIV Konferencja „Polska Polityka Wschodnia 2018” odbyła się we Wrocławiu dniach 18-20 października 2018 r. pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP. Pierwszego dnia w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich zrealizowano panele dyskusyjne, podczas których poruszono m.in. temat polityki USA w Europie Wschodniej. Ważnym panelem z punktu widzenia interesów Polski była dyskusja dotycząca obecnych i przyszłych relacji polsko-ukraińskich. Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć na pytanie jak powinny wyglądać polskie stosunki z ukraińskimi partnerami. W czasie dyskusji głos zabrał JE Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia, który zwrócił uwagę na to, że relacje polsko-ukraińskie potrzebują obecnie „nowego otwarcia”. Dodał, że dotychczasowe tematy zostały już wyczerpane i potrzebne jest ustalenia nowej agendy, która będzie łączyć obydwa kraje.

Kolejne dwa dni konferencji odbywały się w Zamku na wodzie w podwrocławskich Wojnowicach. W tym czasie zorganizowano kilkanaście debat, podczas których omówiono tematykę związaną z funkcjonowaniem państw Europy Wschodniej. Szczególnie ciekawy okazał się panel opisujący obecną sytuację w Federacji Rosyjskiej, a dokładniej rolę, jaką odgrywają tzw. „Dzieci Kremla”, czyli potomkowie najważniejszych osób w Federacji Rosyjskiej na wszystkich szczeblach administracji rządowej. Konkludując zwracano uwagę na niewielkie umiejętności i predyspozycje tych osób do zarządzania. Ważniejszym aspektem, który wpływa na ich obecną pozycję jest przede wszystkim ich powiązania rodzinne. Istotnym tematem, który znalazł się w agendzie konferencji był również ten poświęcony obecnej kondycji i sytuacji Polaków na Wschodzie z udziałem m.in. Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i publicysty, działacza polskiej mniejszości na Białorusi. Uczestnicy panelu zgodzili się co do tego, że odpowiednie instytucje powinny dbać o potrzeby Polaków mieszkających m.in. na Białorusi, pielęgnując w ten sposób ich tożsamość narodową.

Konferencja po raz kolejny potwierdziła potrzebę bieżącej analizy i rewizji dotychczasowego sposobu prowadzenia przez Polskę polityki wschodniej. Dobrym przykładem jest tutaj choćby żywo dyskutowany podczas niej temat relacji polsko-ukraińskich.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top