RUSSIA MONITOR

Data: 12 maja 2020

Sieczin znów chce ulg. Naftowa klęska mu nie zaszkodziła?

Po porażce Rosji w wojnie cenowej na rynku ropy naftowej odpowiedzialnością za to obciążano Igora Sieczina. To szef Rosnieftu miał przekonać Kreml do wyjścia z OPEC+. Skończyło się załamaniem cen ropy i po miesiącu powrotem Rosji do porozumienia o ograniczeniu wydobycia – na dużo gorszych warunkach, niż wcześniejsze. Potem pojawił się problem podziału kwoty redukcji między spółki rosyjskie – Rosnieft oponowała, by podział był proporcjonalny. Ostatecznie spółka Sieczina przyjęła na siebie największe obciążenie, ale zarazem – zgodnie z oczekiwaniami – oczekuje do państwa wsparcia.

ŹRÓDŁO: KREMLIN.RU

Dwunastego maja Igor Sieczin został przyjęty na Kremlu przez Władimira Putina – tematem rozmowy była sytuacja w sektorze ropy naftowej i gazu. Co ważne, to jedno z nielicznych w ostatnich tygodniach spotkań Putina „twarzą w twarz”. To również pierwsza ujawniona rozmowa od czasu wybuchu wojny naftowej – gdy to Sieczin właśnie miał przekonać Putina do wyjścia z OPEC+, co przyniosło fatalne konsekwencje dla Rosji. Do spotkania doszło również w dniu ujawnienia przez media informacji o kolejnych wnioskach Sieczina o wsparcie państwa. Szef Rosnieftu poprosił premiera Michaiła Miszustina o przyznanie spółce ulg podatkowych odnośnie eksploatacji trudno dostępnych złóż na Zachodniej Syberii. Takie ulgi mają poprawić kondycję ekonomiczną gigantycznego złoża Charampurskiego, które Rosnieft eksploatuje wspólnie z BP. Łączne szacowane zapasy złoża Charampurskiego na koniec 2019 roku wynosiły 735 mld m³ gazu. Obniżenie stawki NDPI na ten surowiec pozwoli Rosniefti zaoszczędzić ok. 500 rubli na 1 tys. m³ przy średniej cenie gazu w Rosji ok. 3,5 tys. rubli za 1 tys. m³. Wydobycie gazu w tym złożu może przynieść Rosniefti już w 2021 roku 7-8 mld rubli.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Pismo zostało wysłane pod koniec marca, dopiero teraz jednak niezależne media potwierdziły fakt jego istnienia. W przesłanym do szefa rządu piśmie Sieczin twierdzi, że do wydobycia surowca ze wspomnianego złoża konieczne są drogie innowacyjne technologie, a to oznacza, że bez ulg podatkowych przemysłowe wydobycie jest nierentowne. Dlatego szef Rosnieftu proponuje obniżenie stawki NDPI (podatek od kopalin). Podobna obniżona stawka funkcjonuje już od 2013 roku w przypadku innych trudno dostępnych złóż Rosnieftu. Nie wiadomo, jaki wpływ na losy wniosku Sieczina będzie miała choroba Miszustina – uznawanego za człowieka bliskiego Sieczinowi – i faktyczne kierowanie obecnie rządem przez Andrieja Biełousowa.

Wszystkie teksty publikowane przez Fundację Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła oraz autora. Obrazy nie mogą być wykorzystywane bez pozwolenia.

Powiązane wpisy
Top