RUSSIA MONITOR

Data: 12 maja 2020

Sieczin znów chce ulg. Naftowa klęska mu nie zaszkodziła?

Po porażce Rosji w wojnie cenowej na rynku ropy naftowej odpowiedzialnością za to obciążano Igora Sieczina. To szef Rosnieftu miał przekonać Kreml do wyjścia z OPEC+. Skończyło się załamaniem cen ropy i po miesiącu powrotem Rosji do porozumienia o ograniczeniu wydobycia – na dużo gorszych warunkach, niż wcześniejsze. Potem pojawił się problem podziału kwoty redukcji między spółki rosyjskie – Rosnieft oponowała, by podział był proporcjonalny. Ostatecznie spółka Sieczina przyjęła na siebie największe obciążenie, ale zarazem – zgodnie z oczekiwaniami – oczekuje do państwa wsparcia.

ŹRÓDŁO: KREMLIN.RU

Dwunastego maja Igor Sieczin został przyjęty na Kremlu przez Władimira Putina – tematem rozmowy była sytuacja w sektorze ropy naftowej i gazu. Co ważne, to jedno z nielicznych w ostatnich tygodniach spotkań Putina „twarzą w twarz”. To również pierwsza ujawniona rozmowa od czasu wybuchu wojny naftowej – gdy to Sieczin właśnie miał przekonać Putina do wyjścia z OPEC+, co przyniosło fatalne konsekwencje dla Rosji. Do spotkania doszło również w dniu ujawnienia przez media informacji o kolejnych wnioskach Sieczina o wsparcie państwa. Szef Rosnieftu poprosił premiera Michaiła Miszustina o przyznanie spółce ulg podatkowych odnośnie eksploatacji trudno dostępnych złóż na Zachodniej Syberii. Takie ulgi mają poprawić kondycję ekonomiczną gigantycznego złoża Charampurskiego, które Rosnieft eksploatuje wspólnie z BP. Łączne szacowane zapasy złoża Charampurskiego na koniec 2019 roku wynosiły 735 mld m³ gazu. Obniżenie stawki NDPI na ten surowiec pozwoli Rosniefti zaoszczędzić ok. 500 rubli na 1 tys. m³ przy średniej cenie gazu w Rosji ok. 3,5 tys. rubli za 1 tys. m³. Wydobycie gazu w tym złożu może przynieść Rosniefti już w 2021 roku 7-8 mld rubli.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Pismo zostało wysłane pod koniec marca, dopiero teraz jednak niezależne media potwierdziły fakt jego istnienia. W przesłanym do szefa rządu piśmie Sieczin twierdzi, że do wydobycia surowca ze wspomnianego złoża konieczne są drogie innowacyjne technologie, a to oznacza, że bez ulg podatkowych przemysłowe wydobycie jest nierentowne. Dlatego szef Rosnieftu proponuje obniżenie stawki NDPI (podatek od kopalin). Podobna obniżona stawka funkcjonuje już od 2013 roku w przypadku innych trudno dostępnych złóż Rosnieftu. Nie wiadomo, jaki wpływ na losy wniosku Sieczina będzie miała choroba Miszustina – uznawanego za człowieka bliskiego Sieczinowi – i faktyczne kierowanie obecnie rządem przez Andrieja Biełousowa.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top