Data: 30 listopada 2020

Rosja wodorową potęgą? Optymizm wiceministra energetyki

Rosja może w przyszłości eksportować wodór w znacznie większych ilościach, niż te założone w Strategii Energetycznej FR na okres do 2035 roku. Taka wypowiedź padła z ust wiceministra energetyki Pawła Sorokina. Warto przypomnieć, że w strategii mowa jest o eksporcie 2 mln ton rocznie. Ministerstwo energetyki wraz z ministerstwem rozwoju mają być szczególnie odpowiedzialne za rozwój produkcji wodoru, a kluczową rolę w tej gałęzi energetyki odgrywać mają Gazprom, Rosatom i Novatek.

ŹRÓDŁO: MINENERGO.GOV.RU

Jak powiedział Sorokin, „nasza prognoza rynku, choć konserwatywna, i tak jest imponująca”, dlatego – jak dodał – resort energetyki uważa, że potencjał jest znacznie większy, niż ten zapisany w Strategii Energetycznej FR. „Mówię o możliwościach Rosji eksportowania wodoru w 2035 roku przy spełnieniu warunku postępu technologicznego wielokrotnie więcej, niż 2 mln ton” – oznajmił wiceminister energetyki. Wcześniej, w październiku, premier Michaił Miszustin zatwierdził plan działań dla rozwoju energetyki wodorowej do 2024 roku. Ta swego rodzaju mapa drogowa zakłada, że w Rosji będzie opracowany kompleks środków wsparcia tej gałęzi oraz przygotowana konieczna baza prawna i badawcza. Wodór stał się częścią rosyjskiej strategii energetycznej. Jak zapewnia rząd, już w 2021 roku planuje się przyjęcie koncepcji rozwoju energetyki wodorowej, powołanie biura projektowego i międzyresortowej grupy roboczej. Te nowe struktury będą uczestniczyły w opracowaniu instrumentów, które pomogą pilotażowym projektom. Wśród tych są: gazowe turbiny na paliwo metanowo-wodorowe, prototypy transportu kolejowego i instalacje do produkcji wodoru bez emisji dwutlenku węgla. Powstanie również rejestr zaawansowanych technologii w tym obszarze, a także zostanie przeprowadzonych szereg badań, m.in. na temat pozyskiwania, magazynowania i transportu wodoru. Szczególną uwagę planuje się poświęcić wyszkoleniu wysoko wykwalifikowanej kadry dla nowej branży. W związku z tym organy władzy powinny przygotować propozycje aktualizacji programów studiów wyższych i uzupełniających. Generalnie celem – o którym mówią służby prasowe rządu – jest nie tylko wdrażanie energetyki wodorowej w rodzimej gospodarce, ale też uczynienie z Rosji eksportera tego paliwa. Paweł Sorokin mówi o eksporcie dziesiątek milionów ton potencjalnie zarówno w zachodnim, jak i wschodnim kierunku. W tym celu, oczywiście, musi być spełniony szereg warunków. Wśród kluczowych przedsięwzięć dla rozwoju energetyki wodorowej, Sorokin wymienił opracowanie koncepcji środków państwowej pomocy dla krajowych, energoefektywnych technologii produkcji, transportu i magazynowania wodoru. Ważne są też poprawa bazy normatywno-prawnej, rozwój potencjału kadrowego i współpracy międzynarodowej.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: migration crisis, NATO, Belarus, Russia

 

Powiązane wpisy
Top