Data: 21 lipca 2022 Autor: Grzegorz Kuczyński

Putin zaostrza reżim. Surowsze prawo o „agentach zagranicznych”

Władimir Putin podpisał nową ustawę regulującą działalność „zagranicznych agentów”. Pozwala ona m.in. na przyznanie tego statusu osobom nieposiadającym zagranicznego finansowania, ale będącym „pod obcym wpływem”. To kolejny krok w polityce zaostrzania represji wobec obywateli w Rosji. Nowe prawo pozwala władzy wpisać na listę „zagranicznych agentów” dosłownie każdego, kogo zechce.

ŹRÓDŁO: duma.gov.ru

Ustawa „O kontroli działalności osób znajdujących się pod obcym wpływem”, podpisana przez prezydenta 14 lipca, wejdzie w życie 1 grudnia. Pierwotne przepisy z 2012 roku, które były wymierzone w organizacje pozarządowe i grupy prawnicze, zostały od tego czasu rozszerzone na organizacje medialne, indywidualnych dziennikarzy, vlogerów z YouTube i praktycznie każdego, kto otrzymuje pieniądze spoza Rosji i w oczach Kremla wyraża opinie polityczne. Nowy dokument nie tylko podsumował poprzednie wersje ustawy, ale także wprowadził szereg nowych przepisów i zakazów. Ustawa definiuje „zagranicznego agenta”, „zagraniczny wpływ”, „zagraniczne źródła” i rodzaje działalności politycznej oraz wprowadza pojęcie osoby fizycznej „powiązanej” z zagranicznymi agentami. Wszelkie rosyjskie i zagraniczne organizacje lub osoby będą musiały liczyć się z wpisaniem na listę „zagranicznych agentów”, jeśli otrzymują zagraniczne wsparcie lub znajdują się pod obcym wpływem, angażują się w działalność polityczną lub zbierają informacje o wojskowej i technicznej działalności Rosji, które mogłyby zostać wykorzystane przeciwko bezpieczeństwu kraju. Zgodnie z ustawą, cztery istniejące rejestry agentów zagranicznych zostaną połączone i powstanie nowa lista, na której będą rejestrowane wszystkie osoby oznaczone jako agenci zagraniczni. Ponadto ustawa wprowadza pojęcie „osób fizycznych powiązanych z zagranicznymi agentami”. Będą to założyciele, członkowie, uczestnicy, kierownicy lub pracownicy organizacji o statusie „zagranicznego agenta”, a także ci, którzy otrzymali pieniądze od „agentów”. Dla tej kategorii osób zostanie utworzony specjalny rejestr. Co to będzie oznaczało dla nich, okaże się później. Oprócz dotychczasowych ograniczeń, osoby uznane za agentów zagranicznych nie będą m.in. mogły wykładać w państwowych szkołach i uczelniach czy też być inwestorami w strategicznych przedsiębiorstwach. Ponadto Putin podpisał też ustawę „O środkach lustrzanych w odpowiedzi na dyskryminację rosyjskich mediów za granicą”. Zgodnie z dokumentem prokurator generalny i jego zastępcy otrzymali prawo do zakazywania działalności zagranicznych mediów w Rosji i zawieszania licencji rosyjskich mediów za publikowanie nieprawdziwych informacji, najpierw na okres do trzech miesięcy, a następnie do sześciu miesięcy.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top