Data: 16 czerwca 2021

Porażka Rosnieftu: chodziło o cło

Moskiewski Sąd Arbitrażowy oddalił pozew Rosnieftu o uznanie za niezgodną z prawem decyzji Centralnego Urzędu Celnego Energetyki (CET) o naliczenie dodatkowych ceł i kar w wysokości prawie 5,8 mld rubli.

ŹRÓDŁO: TRANSNEFT.RU

Spór powstał w związku ze stosowaniem się Rosnieftu do normy podatkowej, która jeszcze nie weszła w życie. W ramach kontraktów z China National Petroleum Corporation (CNPC) z lutego 2009 i czerwca 2013 r. oraz z CEFC China Energy Company Limited od września 2017 r. Rosnieft w styczniu 2019 r. w moskiewskim oddziale Centralnego Urzędu Celnego Energetyki zadeklarowała ok. 1,2 mln ton ropy. Surowiec był pozyskany ze złóż Jurubczeno-Tochomskiego, Łodocznego, Tagulskiego, Kujumbinskiego i Siewiero-Komsomolskiego przez spółki Sewkomnieftiegaz, Wostsibnieftiegaz, Tagulskoje, Samotłornieftiegaz i Sławnieft-Krasnojarsknieftiegaz. Podczas rejestracji firma zadeklarowała ulgę w zapłacie ceł eksportowych. Podczas kontroli celnej urzędu CET wiosną 2020 r. stwierdzono, że przywilej zgłoszony podczas zgłoszenia celnego nie ma zastosowania. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 19 marca 2019 r. firma będąca płatnikiem dodatkowego podatku dochodowego otrzymuje zwolnienie z płacenia ceł eksportowych tylko wtedy, gdy prawo do ropy produkowanej na danym obszarze należy do tej firmy jako użytkownika złóż. Warunki rozszerzenia świadczenia zostały zmienione i rozszerzone na inne osoby dopiero od 1 maja 2019 roku. Ponieważ Rosnieft nie jest użytkownikiem preferencyjnych złóż ropy naftowej, nie naliczała podatku dochodowego od swojej produkcji, prawo własności surowca przeniesiono na nią na podstawie umów kupna-sprzedaży zawartych przez Sewkomnieftiegaz, Wostsibnieftiegaz, Tagulskoje, Samotłornieftiegaz i Sławnieft-Krasnojarsknieftiegaz. A deklaracje celne zostały złożone przed 1 maja 2019 r. Więc firma bezprawnie skorzystała z ulgi, zauważył Centralny Urząd Celny Energetyki. Kiedy ropę objęto procedurą celną eksportową, okazało się, że trzeba zapłacić cło eksportowe w wysokości 5,3 mld rubli. Jak wynika z materiałów sprawy, Rosnieft’ zastosowała się do zawiadomienia CET, płacąc w całości cła i kary w łącznej wysokości 5,76 mld rubli. Nie zgadzając się jednak z decyzją organów celnych, zwróciła się ze skargą do Federalnej Służby Celnej, która została odrzucona.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top