WYDARZENIA

Data: 17 czerwca 2020

#RODMonline: „Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej – oczekiwania, wyzwania i szanse”

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, The Warsaw Institute Review wraz z Fundacją Warsaw Institute zapraszają na debatę online pt.: „Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej – oczekiwania, wyzwania i szanse” w czwartek, 18 czerwca o godzinie 18:00. Transmisja live dostępna będzie na kanałach social media (Facebook, Twitter, Youtube) Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warsaw Istitute oraz Warsaw Institute Review

W debacie wezmą udział:
– Szymon Szynkowski vel Sęk – Sekretarz stanu ds. Polonii, polityki europejskiej oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej.
– dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW – wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
– Vít Dostál – Dyrektor Centrum Badawczego AMO.

Spotkanie poprowadzi koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie – Karolina Wanda Olszowska.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne. Zbliżają je do siebie również wspólna historia, podobna kultura oraz pokrewieństwo wartości. Stanowi to fundament dla ich współpracy, w tym politycznej. Państwa wyróżnia jednak odmienność co do poszczególnych stanowisk, np. w polityce energetycznej. Najlepszy test dla współdziałania stanowią sytuacje kryzysowe – taką jest stan gospodarki i polityki europejskiej związany z epidemią COVID-19.

Na początku lipca 2020 roku przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej obejmie Polska. W związku z tym wydarzeniem będziemy dyskutować o stanie obecnym i perspektywach współpracy wszystkich państw wyszehradzkich. Zaproszeni goście przedstawią swoje opinie na temat obecnej roli V4, a także wyzwań, jakie stoją obecnie przed wszystkimi państwami. Odpowiedzą na pytania, czy w obliczu kryzysu wywołanego epidemią Grupa powinna zmodyfikować swój zakres i sposoby działania. Wskażą, jak można efektywnie wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia współpracy jej członków i jak wzmacniać ich pozycję w UE.

Goście:
Piotr Bajda – doktor habilitowany nauk politycznych, od 2007 r. wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor m.in. książek Elity polityczne na Słowacji. Kręta droga do nowoczesnego państwa (2010) i Małe państwo na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016 (2018) oraz Raportu polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej lipiec 2012 – czerwiec 2013 (2013).

Szymon Szynkowski vel Sęk – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: stosunki międzynarodowe). Od 2015 r. poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych, a także przewodniczący polsko-niemieckiej grupy bilateralnej w Sejmie. Jest autorem wielu publikacji prasowych nt. prawa europejskiego i polityki lokalnej.

Vít Dostál – dyrektor Centrum Badawczego AMO (Stowarzyszenia ds. Międzynarodowych). Koncentruje się na czeskiej polityce zagranicznej i europejskiej, współpracy w Europie Środkowej oraz polskiej polityce zagranicznej i wewnętrznej. Od 2006 roku pracuje dla AMO. W tym czasie był autorem oraz redaktorem wielu publikacji dotyczących czeskiej polityki zagranicznej i Europy Środkowej.

Zapraszamy!

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top