RUSSIA MONITOR

Data: 17 lutego 2019

Nerwy na Kremlu? Putin dyscyplinuje rosyjską mafię

Władimir Putin przedstawił projekt wniesienia poprawek do kodeksu karnego – przede wszystkim chodzi o dopisanie artykułu o przestępstwie, jakim miałoby być „zajmowanie wysokiej pozycji w hierarchii przestępczej”. Czyli chodzi o konkretną karę dla „worów w zakonie” i przywódców zorganizowanych organizacji przestępczych (rosyjski skrót: OPG). Osoby uznane za takowe przez sąd byłyby zagrożone karą więzienia od 8 do 15 lat oraz grzywną pieniężną w wysokości do 5 mln rubli.

ŹRÓDŁO: KREMLIN.RU

Prezydencki projekt poprawek przewiduje również możliwość skazania na od 12 do 15 lat więzienia za sam fakt udziału w zjazdach przestępczych bossów („kryminalne autorytety”), na których zapadną decyzje o popełnieniu przestępstwa, które kodeks karny kwalifikuje jako ciężkie lub szczególnie ciężkie. Putin proponuje również zwiększenie kar finansowych z już istniejącego artykułu za udział w grupie przestępczej (do 5 mln rubli). Co ważne, skazani z powyższych artykułów nie będą mogli liczyć na wyrok w zawieszeniu lub złagodzenie kary. W przypadku skazania za więcej niż jeden artykuł z powyżej wymienionych, łącznie przestępca może dostać do 30 lat więzienia. Jednocześnie Putin proponuje zwalniać z odpowiedzialności karnej liderów grup przestępczych, jeśli dobrowolnie zakończyli swój udział w OPG i przyczynili się do przerwania ich działalności.

Sytuacja reżimu w kraju staje się coraz bardziej złożona. Nastroje społeczne wyraźnie przestały sprzyjać Putinowi i jego kleptokratom. Na Kremlu zapewne biorą pod uwagę to, że część nomenklatury może się zbuntować i próbować rzucić Putina i jego oligarchów na pożarcie ludowi, aby tylko nie dopuścić do wprowadzenia prawdziwej demokracji (stąd np. słynny już programowy artykuł Władisława Surkowa o przyszłości reżimu). Putin i jego ekipa będą chcieli uprzedzić takie ruchy. Uderzenie w klan Araszukowów, jak dotychczas najbardziej spektakularna tego rodzaju pokazówka w świetle kamer (widać jednak różnicę ze sprawami Uljukajewa czy Biełycha) to ostrzeżenie i środek dyscyplinujący nomenklaturę. Podobnie można interpretować propozycję prezydencją wprowadzenia przepisów dyscyplinujących liderów OPG. Należy pamiętać, że zorganizowana przestępczość rosyjska od początku postsowieckiej Rosji jest powiązana ze służbami specjalnymi, a za czasów Putina taki sojusz i wzajemne przenikanie struktur bezpieczeństwa ze światem przestępczym stał się wręcz polityką państwa. Rosyjska mafia realizuje często zadania zlecane przez służby – szczególnie przydaje się to w różnych krajach europejskich. Uwagę zwraca, że przy coraz gorszych notowaniach prezydenta i rządu, oraz ogólnie spadku zaufania do tego, co mówi władza, Rosjanie bardzo dobrze oceniają wojsko. Przy jakiejkolwiek potencjalnej próbie pałacowego przewrotu w Moskwie należy za wysoce prawdopodobne uznać, że decydującą rolę będzie zajmowała armia.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top