Data: 24 czerwca 2021

Naftowa integracja Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej?

Porozumienie o wspólnym rynku ropy i produktów naftowych w Eurazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej (EaWG) powinno zostać podpisane przez kraje członkowskie w ciągu najbliższych dwóch lat. Poinformował o tym przewodniczący kolegium Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej Michaił Miasnikowicz po wyjazdowym posiedzeniu kolegium w Brześciu.

ŹRÓDŁO: KREMLIN.RU

Eurazjatycka Komisja Gospodarcza to stale działający od 2012 roku ponadnarodowy organ regulacyjny EaWG z siedzibą w Moskwie. Podlega bezpośrednio Najwyższej Eurazjatyckiej Radzie Gospodarczej, w skład której wchodzą głowy państw lub rządów członków EaWG: Rosji, Białorusi, Armenii, Kazachstanu i Kirgistanu (ostatnie posiedzenie w trybie online miało miejsce 21 maja). Od 1 lutego 2020 roku na czele organu wykonawczego Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej, czyli kolegium, stoi Michaił Miasnikowicz, były przewodniczący parlamentu Białorusi, a wcześniej (2010-2014) premier tego kraju. – Jeśli chodzi o porozumienie o wspólnym rynku ropy i produktów naftowych w EaWG, to naszym zadaniem jest podpisanie go do 1 stycznia 2023 roku – oświadczył Miasnikowicz po wyjazdowym posiedzeniu kolegium w Brześciu. Wyraził przy tym ubolewanie, że z różnych powodów nie przyjęto dotąd zaplanowanych wcześniej szeregu dokumentów dotyczących sektora naftowego w EaWG. – A teraz, w ramach naszej kadencji, muszą zostać przyjęte główne dokumenty dotyczące ropy, gazu i współpracy przemysłowej – powiedział Białorusin. Wcześniej informowano, że Traktat o EaWG wskazuje zadanie stworzenia wspólnych rynków energii w trzech obszarach. Są to energia elektryczna, gaz ziemny, oraz ropa naftowa i produkty naftowe. Zaplanowano, że w 2021 roku będzie można uzgodnić wszystkie postanowienia umowy i podpisać ją w 2022 roku. Uruchomienie wspólnego rynku gazu planowane jest od 2025 roku. Rynek naftowy – jak wspomniano – powinien ruszyć od 2023 roku. Największy postęp widać w sektorze energii elektrycznej. Rosyjska Duma Państwowa przyjęła właśnie ustawę o ratyfikacji protokołu do traktatu o Eurazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej z 29 maja 2014 r. w zakresie utworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej EaWG. Protokół podpisany przez liderów Rosji, Armenii, Białorusi, Kazachstanu i Kirgistanu ma na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego tych krajów, ustalenie zasad funkcjonowania wspólnego rynku energii elektrycznej EaWG oraz dalsze wzmocnienie ich współpracy gospodarczej. Dokument określa główne postanowienia w zakresie handlu energią elektryczną pomiędzy podmiotami krajowych rynków energii elektrycznej pięciu państw. Stworzenie wspólnego rynku energii elektrycznej pozwoli przedsiębiorcom na swobodny wybór dostawców energii. Jednocześnie protokół jest podstawą do opracowania szeregu dokumentów regulacyjnych na kolejnych etapach. Bardziej szczegółowo uregulują one funkcjonowanie wspólnego rynku energii elektrycznej EaWG. W szczególności tranzyt energii elektrycznej przez kraje Wspólnoty, dystrybucję przepustowości międzypaństwowych elektroenergetycznych linii przesyłowych oraz wymianę informacji na rynku.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top