OPINIE

Data: 10 listopada 2022 Autor: Benedek Sipocz, opiekun: Kacper Gatlik

Konsekwencje negocjacji Bułgarii z Gazpromem w sprawie wznowienia importu gazu

Nowy tymczasowy minister energetyki Bułgarii Rosen Hristov ogłosił 22 sierpnia 2022 r., że kraj będzie negocjował z Gazpromem w sprawie wznowienia importu gazu ziemnego. Komunikat pojawia się po upadku rządu premiera Kirila Petkowa pod koniec czerwca i powołaniu nowego rządu tymczasowego do wyborów parlamentarnych w październiku 2022 roku. Ogłoszenie jest konsekwencją odmówienia zapłaty za import w rublach w kwietniu 2022. Posunięcie to jest postrzegane jako odwrócenie polityki poprzedniego rządu, który dążył do dywersyfikacji dostaw gazu poprzez negocjowanie umów z Azerbejdżanem i Stanami Zjednoczonymi.

ŹRÓDŁO: Twitter

Cel nowych negocjacji z Gazpromem

Niedługo po objęciu władzy, rząd tymczasowy przemyślał politykę energetyczną Bułgarii. Reorientacja polityki energetycznej polegała na rewizji umów wynegocjowanych podczas poprzedniej administracji, a także na przeglądzie stanu sektora energetycznego jako całości w Bułgarii. Podczas takich przeglądów stan dostaw gazu został określony przez Rosena Hristova jako krytyczny, argumentując, że obecne dostawy gazu potrwają tylko do września. Minister energetyki dodał później, że po zabezpieczeniu miejsca na dostawę gazu LNG cysternami, dostawy gazu na październik są bezpieczne.

Poprzednia administracja Petkowa wynegocjowała z amerykańską firmą Chenerie umowę na dostawę siedmiu cystern LNG. Porozumienie wynegocjowane przez rząd Petkowa zostanie sfinalizowane tylko wtedy, gdy nowy rząd tymczasowy potwierdzi projekt do 19 sierpnia 2022 r. Rząd tymczasowy premiera Guluba Doniewa zażądał dwutygodniowego opóźnienia w sfinalizowaniu umowy. Hristov wyjaśnił, że opóźnienie jest potrzebne Bułgarii do wynegocjowania i zabezpieczenia slotów w terminalu LNG Revithoussa w Grecji. Po wynegocjowaniu slotu w terminalu pierwsza dostawa dotrze w październiku 2022 roku. Christov dodał również, że Bułgaria zaakceptuje tylko jedną z oferowanych siedmiu dostaw LNG, ponieważ zabezpieczenie slotów w Grecji (lub Turcji) byłoby kosztowne, co podniosłoby cenę dobrze dla konsumentów.

Rząd Doniewa zapowiedział także przegląd funkcjonowania nowo wybudowanego gazociągu międzysystemowego Bułgaria-Grecja. Komunikacja dwóch kolejnych rządów jest ze sobą sprzeczna. Podczas gdy rząd Doniewa powołuje się na trudności techniczne i administracyjne, powołując się na trudności techniczne i administracyjne, nie zbliża się do końca budowa rurociągu, administracja Petkowa twierdziła, że gazociąg jest prawie gotowy. Poprzedni premier obwinia również rząd tymczasowy o celowe opóźnianie procesu pełnego przejścia do sieci. Rurociąg został zbudowany jako sposób na dywersyfikację importu gazu, np. poprzez dostawy gazu z Azerbejdżanu czy dostawy LNG. Całkowita przepustowość gazociągu wystarczyłaby do zaspokojenia całego zapotrzebowania Bułgarii na gaz ziemny.

Oznacza to, że od listopada dostawy gazu do Bułgarii nie są zabezpieczone. Dlatego właśnie z takich powodów Hristow nazwał konieczność negocjacji z Gazpromem nieuniknionym, argumentując, że zapotrzebowanie przemysłu i gospodarstw domowych musi zostać zaspokojone. Celem negocjacji będzie zatem wznowienie importu rosyjskiego gazu.

Jakie są implikacje ogłoszenia?

Zapowiedź negocjacji wznowienia dostaw rosyjskiego gazu sygnalizuje zmianę polityki energetycznej poprzedniego rządu. Udane negocjacje oznaczałyby zatem nie tylko obalenie celu, jakim jest położenie kresu uzależnieniu od rosyjskiego gazu, ale także zwiększenie rosyjskich wpływów w Bułgarii. To ostatnie oznaczałoby także powrót do tradycyjnie bardziej przyjaznego stanowiska wobec Rosji.

To, co pozostaje do zobaczenia, to szczegóły umowy i to, czy można ją zawrzeć przed wyborami powszechnymi 2 października 2022 r. Szczegóły, takie jak ilość, cena i długość zobowiązania. Wybory parlamentarne będą też ważnym momentem oceny pracy administracji Doniewa i stanu stosunków z Rosją w obliczu dążeń władz do normalizacji stosunków.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: Białoruś, Polska, dezinformacja, polski sędzia, Tomasz Szmydt 

Powiązane wpisy
Top