EVENTS

Data: 26 marca 2018

Międzynarodowa konferencja na Uniwersytecie Warszawskim o migracji w Unii Europejskiej

26 marca 2018 r. odbyła się konferencja poświęcona tematowi migracji w Europie zorganizowana przez Warsaw Institute wraz z partnerami z ośrodków analitycznych – czeskim European Values Think-Tank, węgierskim Századvég Foundation, słowackim Anton Tunega Foundation i niemieckim Hanns Seidel Foundation. Wydarzenie było częścią jednego z projektów w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.


ŹRÓDŁO: WARSAW INSTITUTE

Pierwsza część spotkania odbyła się w ramach zamkniętego seminarium eksperckiego, podczas którego dwunastu europejskich ekspertów dyskutowało na temat zapobiegania nielegalnej migracji z Afryki. W przemówieniu otwierającym szef European Values Think-Tank Radko Hokovsky przybliżył główne założenia projektu oraz przedstawił przedmiot omawianych podczas spotkania tematów. Następnie głos zabrali uczestnicy, dyskutując o obecnej współpracy Unii Europejskiej z krajami afrykańskimi, konkretnych działaniach mających na celu zapobieganie nielegalnej migracji z krajów trzeciego świata, w tym propozycjach rozwiązań krótko i długoterminowych. Eksperci wyrazili obawy, że bez zrównoważonej i kolektywnej polityki wszystkich krajów UE w zakresie ochrony zewnętrznych granic Wspólnoty, problem nielegalnej migracji z Afryki będzie się nasilał. Efektem tego będzie pojawienie się szeregu nowych wyzwań w Europie, takich jak konflikty na tle etniczno-religijnym czy większa podatność na zjawiska przestępcze.

Po części zamkniętej odbyła się publiczna debata zatytułowana Prevention of Illegal Migration to the EU – Finding Solutions to Migratory Pressures. Wydarzenie otworzyli Krzysztof Kamiński, prezes Warsaw Institute i Radko Hokovsky, szef Europan Values Think-Tank z Czech. Następnie przemówienie wstępne na temat migracji do Europy i walki z jej przyczynami wygłosiła Joanna Sosnowska, naczelnik Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także polska koordynator Europejskiej Sieci Migracyjnej

W panelu dyskusyjnym debatę poprowadziła Aleksandra Rybińska, ekspert Warsaw Institute oraz dziennikarka Sieci i wPolityce. W roli ekspertów wystapili Roderick Parkes z European Union Institute for Security Studies, Michał Stachyra z Uniwersytetu Warszawskiego, Wojciech Szewko z Collegium Civitas, Dustin Dehez z Manatee Global Advisors oraz Joanna Sosnowska z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poruszono kwestie przyczyn migracji do UE, w tym przede wszystkim problem powolnego rozwoju krajów afrykańskich i dużej skali biedy dotykającej ten rejon świata, hojne systemy socjalne w państwach UE czy liberalna polityka azylowa. Eksperci wiele uwagi poświęcili sposobom zapobiegania dalszej nielegalnej migracji do UE, takim jak ochrona granic zewnętrznych, walka z przemytem osób czy poprawa jakości życia ludzi w miejscu urodzenia (możliwość zatrudnienia, wolność religijna i polityczna).

Konferencja była częścią strategicznego projektu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego pt. „Empowering Policy Positions of the Visegrad Group in the EU”, który skupia ekspertów ds. polityki migracyjnej i bezpieczeństwa wewnętrznego państw V4. Celem projektu jest wypracowanie kluczowych dokumentów na temat stanowisk państw grupy wyszehradzkiej w polityce migracyjnej i przedstawienie konstruktywnych propozycji dla całej UE. Projekt składa się z trzech etapów. Przedstawiciele krajów V4 spotkają się w stolicach krajów wyszehradzkich, by dyskutować o kluczowych wyzwaniach stojących przed polityką migracyjną i bezpieczeństwie w Europie. Następnie eksperci stworzą specjalistyczne raporty na temat strategicznych polityk europejskich oraz przedstawią wypracowane propozycje i rezultaty badań na forum UE w Brukseli.

Więcej informacji dot. projektu: „Empowering Policy Positions of the Visegrad Group in the EU” na stronie programu.

 

 

Projekt koordynuje Centrum CONFIDENT CZECHIA przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, European Values ​​Think-Tank i Hanns Seidel Foundation.

 

Partnerzy:

TAGS: Włochy, Inicjatywa Trójmorza, Europa Środkowo-Wschodnia, wzajemne połączenia

 

Powiązane wpisy
Top