EVENTS

Data: 29 marca 2018

25-27.04.2018 – Challenges in strategic communication and fighting propaganda

Warsaw Institute weźmie udział w Advanced Research Workshop skupionym na wyzwaniach w strategiach komunikacyjnych i zwalczaniu propagandy we Wschodniej Europie oraz wypracowaniu rozwiązań dla przyszłych wspólnych projektów. (‘Challenges in strategic communication and fighting propaganda in Eastern Europe. Solutions for a future common project.’)

źródło NATO.INT

Warsztaty skoncentrują się na perspektywie strategicznej, walce z propagandą, planowaniu zaawansowanej komunikacji strategicznej w Europie Wschodniej i poszukiwaniu rozwiązań w skomplikowanej sytuacji w regionie. Warsztaty mają na celu określenie odpowiednich środków i narzędzi do identyfikacji i przeciwdziałania istniejącym zagrożeniom, złagodzenia ich kanałów komunikacyjnych i możliwego wpływu na Mołdawię i inne kraje Europy Wschodniej.

Celem warsztatu jest zgromadzenie podmiotów instytucjonalnych, akademickich i obywatelskich z Europy i USA, z zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk społecznych, dziennikarstwa, informatyki i stosunków międzynarodowych, w celu kształtowania nowego projektu, z wykorzystaniem wspólnej metodologii, do monitorowania, gromadzenia, przetwarzania i interpretowania wiarygodnych danych na temat komunikacji strategicznej, a tym samym umożliwia tworzenie skutecznych instrumentów do przeciwdziałania propagandzie antyzachodniej.

Kluczowym celem warsztatów będzie wymiana regionalnych i międzynarodowych doświadczeń w śledzeniu wrogich narracji, oceny porządku publicznego i relacji z udziałem społeczeństwa, identyfikacji nowych narzędzi w śledzeniu open source i zebranie wyników w jednym mechanizmie lub metodologii.

Wszystkie teksty publikowane przez Fundację Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła oraz autora. Obrazy nie mogą być wykorzystywane bez pozwolenia.

Powiązane wpisy
Top