EVENTS

Data: 29 marca 2018

25-27.04.2018 – Challenges in strategic communication and fighting propaganda

Warsaw Institute weźmie udział w Advanced Research Workshop skupionym na wyzwaniach w strategiach komunikacyjnych i zwalczaniu propagandy we Wschodniej Europie oraz wypracowaniu rozwiązań dla przyszłych wspólnych projektów. (‘Challenges in strategic communication and fighting propaganda in Eastern Europe. Solutions for a future common project.’)

źródło NATO.INT

Warsztaty skoncentrują się na perspektywie strategicznej, walce z propagandą, planowaniu zaawansowanej komunikacji strategicznej w Europie Wschodniej i poszukiwaniu rozwiązań w skomplikowanej sytuacji w regionie. Warsztaty mają na celu określenie odpowiednich środków i narzędzi do identyfikacji i przeciwdziałania istniejącym zagrożeniom, złagodzenia ich kanałów komunikacyjnych i możliwego wpływu na Mołdawię i inne kraje Europy Wschodniej.

Celem warsztatu jest zgromadzenie podmiotów instytucjonalnych, akademickich i obywatelskich z Europy i USA, z zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk społecznych, dziennikarstwa, informatyki i stosunków międzynarodowych, w celu kształtowania nowego projektu, z wykorzystaniem wspólnej metodologii, do monitorowania, gromadzenia, przetwarzania i interpretowania wiarygodnych danych na temat komunikacji strategicznej, a tym samym umożliwia tworzenie skutecznych instrumentów do przeciwdziałania propagandzie antyzachodniej.

Kluczowym celem warsztatów będzie wymiana regionalnych i międzynarodowych doświadczeń w śledzeniu wrogich narracji, oceny porządku publicznego i relacji z udziałem społeczeństwa, identyfikacji nowych narzędzi w śledzeniu open source i zebranie wyników w jednym mechanizmie lub metodologii.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top