NOWOŚCI

Data: 3 stycznia 2018

Romania Monitor

Fundacja Warsaw Institute wprowadza nowy program monitorujący geopolitykę, bezpieczeństwo i politykę zagraniczną z perspektywy Rumunii.

Zmiany geopolityczne ostatnich lat sprawiły, że Rumunia stała się jednym z głównych europejskich podmiotów z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności w Europie Środkowo – Wschodniej. Strategiczne położenie na granicy Unii Europejskiej i NATO, historyczna pozycja między Wschodem a Zachodem, wywiera ciągłą presję na środowisko polityczne, gospodarkę, środowisko biznesowe oraz społeczeństwo tego kraju.

Wraz z tendencjami rosnącymi po ubu stronach, eksperci z Warsaw Institute monitorują i analizują działania rumuńskiej sceny politycznej i biznesu, próbując przewidzieć średnio i długoterminowe skutki dla państwa, które z uwagi na wielkość oraz liczbę populacji, może wkłady rumuńskiej polityki i biznesu oraz próbują przewidzieć główne średnio- i długoterminowe zmiany, które mogą wystąpić w kraju, który na podstawie swojej wielkości i populacji może odgrywać kluczową rolę dla wielu interesariuszy.

Celem Romania Monitor jest:

• przedstawianie w przejrzysty sposób głównych rumuńskich wydarzeń,
• prognozowanie średnio i długoterminowych zmian,
• wyjaśnianie głównych kierunków rozwoju politycznego, gospodarczego i społecznego,
• odkrywanie kulisów sceny politycznej.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top