NOWOŚCI

Data: 3 stycznia 2018

Romania Monitor

Fundacja Warsaw Institute wprowadza nowy program monitorujący geopolitykę, bezpieczeństwo i politykę zagraniczną z perspektywy Rumunii.

Zmiany geopolityczne ostatnich lat sprawiły, że Rumunia stała się jednym z głównych europejskich podmiotów z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności w Europie Środkowo – Wschodniej. Strategiczne położenie na granicy Unii Europejskiej i NATO, historyczna pozycja między Wschodem a Zachodem, wywiera ciągłą presję na środowisko polityczne, gospodarkę, środowisko biznesowe oraz społeczeństwo tego kraju.

Wraz z tendencjami rosnącymi po ubu stronach, eksperci z Warsaw Institute monitorują i analizują działania rumuńskiej sceny politycznej i biznesu, próbując przewidzieć średnio i długoterminowe skutki dla państwa, które z uwagi na wielkość oraz liczbę populacji, może wkłady rumuńskiej polityki i biznesu oraz próbują przewidzieć główne średnio- i długoterminowe zmiany, które mogą wystąpić w kraju, który na podstawie swojej wielkości i populacji może odgrywać kluczową rolę dla wielu interesariuszy.

Celem Romania Monitor jest:

• przedstawianie w przejrzysty sposób głównych rumuńskich wydarzeń,
• prognozowanie średnio i długoterminowych zmian,
• wyjaśnianie głównych kierunków rozwoju politycznego, gospodarczego i społecznego,
• odkrywanie kulisów sceny politycznej.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top