Data: 22 listopada 2021 Autor: Marianna Filipchuk

Koncepcja ukraińskiego państwa cyfrowego

Proces cyfryzacji w Ukrainie znacząco się zmienił w ostatnich latach: od wprowadzenia pierwszych zarysów rozwoju cyfrowego do wdrażania i realizacji konkretnej strategii digitalizacji usług publicznych – marki “Dija” i powiązanych z nią rozwiązań informatycznych.

ŹRÓDŁO: PRESIDENT.GOV.UA

Jako fundament rozwoju oraz wdrażania cyfryzacji w Ukrainie postrzegana jest przyjęta w 2007 roku ustawa „o podstawowych zasadach rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Ukrainie w latach 2007-2015”. Zostało w niej wstępnie określone: priorytet stworzenia społeczeństwa informacyjnego, rozwoju publicznej infrastruktury informatycznej, a także determinowanie tych działań jako znaczącego obszaru polityki publicznej Państwa. W związku z tym, iż w ustawie brakowało szeregu usystematyzowanych procedur prawnych i procedur wykonawczych przedstawiono pierwszy projekt korekty tego aktu prawnego. Owy projekt przedstawiła Państwowa Komisja Regulacji Komunikacji i Informatyzacji m.in. w celu stworzenia warunków dla przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zwiększenia konkurencyjności narodowej poprzez powszechne wprowadzanie technologii informacyjnych, a także poprawy poziomu życia ludności w interesie społeczeństwa demokratycznego. Na podstawie zaproponowanych poprawek 15 maja 2013 roku Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził rozporządzenie „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Ukrainie”, którego celem było sformułowanie do 2020 roku głównych kierunków, etapów i mechanizmów realizacji informacyjnego rozwoju z uwzględnieniem aktualnych trendów i cech rozwoju Ukrainy w przyszłości.

Kontynuacja wprowadzenia cyfrowych zmian w Ukrainie po 2014 r. z uwagi na istotne polityczne zmiany w kraju odbywa się we współpracy ze Wspólnotą Europejską. Cyfryzację Ukrainy traktuje się jako niezbędny element integracji Ukrainy z Unią Europejską. W tym czasie już po 2016 r. osiągnięto postępy w cyfryzacji państwa: wprowadzono system elektronicznych petycji, system elektronicznych zamówień publicznych (zapewnienie przejrzystości zamówień publicznych, minimalizacja ingerencji człowieka w proces ich obsługi w celu zniszczenia korupcji), wprowadzenie systemu e-administracja (e-government). W 2018 roku została zatwierdzona „Koncepcja rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Ukrainy w latach 2018-2020”, która wyznaczyła pojęcie “cyfrowej infrastruktury” – czyli zestawu komunikacji, technologii, produktów i procesów, zapewniających przetwarzanie danych, telekomunikację i tworzenie sieci możliwości, które oparte są na technologiach cyfrowych.

W 2019 roku, na skutek zmiany władzy politycznej, nastąpiły istotne reformy w podejściu do procesu cyfryzacji. Podczas swojej kampanii wyborczej Wołodymyr Zełenski zadeklarował utworzenie tzw. państwa w smartfonie, czyli całkowitej cyfryzacji usług państwowych i możliwość dostępu do nich z poziomu aplikacji, a 23 maja 2019 r. na IFORUM 2019 w Kijowie, już po wybraniu  go Prezydentem Ukrainy, wezwał środowisko IT do połączenia wysiłków na rzecz realizacji efektywnej e-administracji. Było to także powodem powstania Ministerstwa Cyfrowej Transformacji Ukrainy, które 27 września 2019 r. zaprezentowało hasło „Społeczeństwo Cyfrowe”.

W 2019 r. został przedstawiony portal internetowy usług publicznych diia.gov.ua, po czym została stworzona aplikacja mobilna „Dija” (Dija to skrót od „Państwo i ja” w języku ukraińskim). Głównym celem tych rozwiązań było przedstawienie Państwa jako serwisu (usługi) dla obywatela: aby po jednej stronie — obywatel mógł załatwić niezbędne sprawy, a po drugiej stronie — organ publiczny mógł uczciwie wykonywać swoją pracę. Realizacja tego celu stanowi podstawę koncepcji rozwoju państwa cyfrowego w Ukrainie marki „Dija”. „Dija” powstała, by rozwiązać najbardziej istotne problemy związane z realizacją usług urzędowych dla obywateli. Jako sposoby zdefiniowano m in. powstanie Państwa cyfrowego skoncentrowanego na człowieku, czyli przejrzystego i zrozumiałego Państwa dla ludzi wraz z minimalizacją zbędnej biurokracji: „Zaczynamy się zmieniać – mniej kolejek, więcej życia”.

Według badań e-administracji (UN E-government Survey) realizowanego przez ONZ stanem na 2020 r. Ukraina zajmuje już 46 miejsce wśród 193 krajów na liście e-partycypacja. Takie zmiany (ponieważ w 2018 r. Ukraina zajmowała 75 miejsce) pozwalają stwierdzić, że reforma cyfrowa ma pozytywne skutki, stosowane działania przyczyniają się do rozwoju i zakres rozwoju cyfryzacji państwa nabiera tempa i osiąga szerszy zakres. Poza udostępnianiem cyfrowych rozwiązań, pozwalających na korzystanie z usług urzędowych dla obywateli Ministerstwo Cyfrowej Transformacji Ukrainy także stawia sobie za cel cyfrową edukację ludności: prowadzi kursy, nagrywa poradniki wideo, otwiera oddziały w miastach, monitoruje wprowadzone programy, aby także w przyszłości mieć możliwość zachęcenia inwestorów z różnych obszarów do inwestowania i prowadzenia działalność na terenie Ukrainy. Cyfryzacja w Ukrainie jest także ważnym elementem współpracy i integracji z Unią Europejską. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas swojego wystąpienia 12 października 2021 r. w Kijowie na 23. szczycie UE-Ukraina zwróciła uwagę na znaczący rozwój Ukrainy w sferze cyfrowej, co więcej, jeszcze 20 sierpnia br. Komisja Europejska potwierdziła akceptowanie w Unii Europejskiej paszportów covidowych wydanych w Ukrainie na tej samej zasadzie, co Unijne Certyfikaty COVID. Pozwoliła na to m.in. skuteczność pod względem technicznym rozwiązania informatycznego, jakim jest aplikacja Dija, w której te certyfikaty są widoczne.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top