Data: 31 sierpnia 2021

Ile węglowodorów ma Rosja? Przeprowadzono inwentaryzację

Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ekologii oraz Ministerstwo Energii sprecyzowały, jakie są dokładnie zapasy ropy naftowej w Rosji. Minister zasobów naturalnych i ekologii Aleksandr Kozłow uważa, że trzeba kontynuować badania geologiczne w celu pozyskiwania kolejnych złóż węglowodorów, mimo obecnego trendu w globalnej energetyce oznaczającego powolne odchodzenie od ropy i gazu.

ŹRÓDŁO: ROSENDRA.GOV.RU

Jak poinformował minister Kozłow, w lipcu 2021 roku resort zasobów naturalnych i ekologii przesłał rządowi raport z wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji zapasów węglowodorów w złożach znajdujących się na lądzie i na szelfie kontynentalnym. Wynika, że niego, że oficjalnie zapasy są większe o 5 mln ton w porównaniu ze stanem z 1 stycznia 2019 roku. Obecnie w oficjalnym państwowym bilansie zapasów surowców mineralnych jest 2716 złóż. Przemysłowo eksploatowane są 1940 złoża z dostępnymi zapasami 22,8 mld ton. Minister Kozłow dodał, że doprecyzowano ocenę dostępnych zapasów w 708 najbardziej znaczących złożach. – W 2020 roku inwentaryzacja była kontynuowana. Teraz Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ekologii oraz Ministerstwo Energii dopracowują wyniki dla poszczególnych złóż. Na podstawie wyników inwentaryzacji Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów ocenią istniejące warunki podatkowe i przedstawią propozycje dodatkowej stymulacji wydobycia ropy — powiedział Kozłow. To realizacja polecenia premiera z 2020 r. Michaił Miszustin polecił resortom zasobów naturalnych, rozwoju Wschodu, rozwoju gospodarczego, finansów i energii opracowanie środków podatkowego pobudzenia poszukiwawczych prac geologicznych w Arktyce. W maju wspomniane ministerstwa i firmy prowadzące poszukiwania minerałów miały specjalną naradę w sprawie wspomnianych środków. Wydobycie ropy i gazu na szelfie jest teraz nieopłacalne, ale potrzebne są tam poszukiwania geologiczne – podkreśla szef Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ekologii. Wyjaśnił, że zmniejszenie zużycia węglowodorów w średnim i długim okresie jest kwestią prawdopodobieństwa. Trudno określić dokładne terminy zmniejszenia popytu, ani tempa tego spadku. Perspektywy nowych odkryć i wydobycia, według ministra Kozłowa, związane są przede wszystkim z szelfami mórz arktycznych. Ich zasoby szacuje się na 15,7 mld ton ropy, 91,7 bln m³ gazu i 4,7 mld ton kondensatu gazowego. Tymczasem stopień ich zbadania wynosi, odpowiednio, 4,7 proc., 10,1 proc., 6,1 proc.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top