BELARUSALERT – DZIEŃ 61 & 62

Data: 12 października 2020

Łukaszenko konsultuje reformę konstytucyjną z uwięzioną opozycją

Biuro prasowe białoruskiego autokraty ogłosiło, że uwięzieni członkowie opozycji zgodzili się wziąć udział w pięciogodzinnej dyskusji na temat reformy konstytucyjnej i utrzymać ją w „tajemnicy”. W udostępnionym materiale, Łukaszenka mówi do grupy swoich przeciwników politycznych, że stara się przekonać nie tylko ich zwolenników, ale i całe społeczeństwo do szerszego spojrzenia na „sprawy”. Odnosząc się do obecnych protestów, dodał, że konstytucja nie może zostać napisana od nowa „na ulicach”. Swiatłana Cichanouska stwierdziła, że nie można prowadzić żadnego dialogu w celi więziennej. Na forum międzynarodowym postrzegano to zdarzenie jako wyraz słabości Łukaszenki.

W piątek, 9 października, Wielka Brytania była ostatnim europejskim krajem, który wycofał swoich ambasadorów z Białorusi w geście solidarności z Polską i Litwą. Oba kraje odwołały do tej pory 35 dyplomatów z tego państwa. Chociaż białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że żądanie redukcji personelu dyplomatycznego w Polsce i na Litwie nie miało na celu ograniczenia dialogu z UE, osiem krajów europejskich odwołało swoich ambasadorów z autokratycznego kraju Łukaszenki.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: migration crisis, NATO, Belarus, Russia

 

Powiązane wpisy
Top