BELARUSALERT – DZIEŃ 58

Data: 7 października 2020

Cichanouska u Merkel, porażająca skala represji

Swiatłana Cichanouska spotkała się we wtorek 6 października z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Była kandydatka na prezydenta, obecnie nieformalna liderka opozycji pozostająca na politycznej emigracji, powiedziała, że na Białorusi konieczne jest przeprowadzenie w najbliższym czasie nowych wyborów prezydenckich. We wtorek wyjechał z Białorusi ambasador Niemiec. Manfred Huterer został odwołany na konsultacje do Berlina. Dzień wcześniej wyjechali ambasadorowie Polski i Litwy, Artur Michalski i Andrius Pulokas. Tymczasem grupa członków komitetu strajkowego w koncernie Biełaruśkalij została skazana na 10 lub 15 dni aresztu. Sądy we wtorek rozpatrywały sprawy wielu osób zatrzymanych w ostatnich kilku dniach. Najczęściej oskarżenie jest z artykułu o udziale w nielegalnym zgromadzeniu. Wobec 19 osób wszczęto postępowania za rozpowszechnianie danych o pracownikach milicji – poinformował we wtorek portal TUT.by, powołując się na oświadczenie milicji. Organy ścigania ustalają tożsamość osób, które publikują w internecie informacje o funkcjonariuszach milicji i ich rodzinach. W ciągu dwóch miesięcy centrum obrony praw człowieka Wiasna zebrało informacje o ponad 500 ofiarach tortur, do jakich dochodziło w aresztach. Nie ma natomiast informacji, by choć jeden raz wszczęto postępowanie wobec osób odpowiedzialnych za przemoc. Sądy i zatrzymania dotknęły latem i jesienią już ok. 12 tys. osób. Osoby odpowiedzialne za przemoc są bezkarne, a nawet mogą liczyć na nagrodę władz. Choć pod koniec sierpnia pod egidą Prokuratury Generalnej utworzono międzyresortową komisję do zbadania wniosków obywateli, którzy informowali, iż byli bici i poniżani przez milicjantów po zatrzymaniu, nie ma na temat działań tej komisji żadnych informacji. Również prokuratura Mińska odmówiła udostępnienia informacji o swych działaniach podjętych w związku z torturowaniem osób przetrzymywanych w aresztach.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top