BELARUSALERT – DZIEŃ 33

Data: 11 września 2020

Ofensywa prokuratury

MSW podało w czwartek 10 września oficjalne informacje na temat protestów na Białorusi dzień wcześniej. Milicja zatrzymała łącznie 37 osób, w większości w Mińsku. W czwartek Łukaszenka przedstawił pracownikom prokuratury generalnej ich nowego szefa, Andreja Szwieda. Nowy prokurator generalny zapowiedział zaostrzenie działań, mówiąc, że „przejawy przemocy, ekstremizmu i naruszenia porządku publicznego powinny być duszone w zarodku”. Według Łukaszenki prokuratura dotąd nie reagowała wystarczająco zdecydowanie na działania opozycji. Sygnałem bardziej zdecydowanych działań prokuratury jest postawienie zarzutów próby nielegalnego przejęcia władzy dwojgu członkom Rady Koordynacyjnej, Maksimowy Znakowi i Maryi Kalesnikawej i ich aresztowanie. Adwokat Kalesnikawej twierdzi, że jej klientka oświadczyła, że podczas próby deportowania z Białorusi na Ukrainę założono jej worek na głowę i zagrożono zabiciem. W wydanym oświadczeniu opozycjonistka wymieniła przestępstwa, których się wobec niej dopuszczono: porwanie, nielegalne pozbawienie wolności oraz grożenie śmiercią. Komitet Śledczy poinformował 10 września, że nie widzi podstaw do przeprowadzenia czynności sprawdzających w głośnej sprawie zatrzymania dziennikarzy, gdy relacjonowali 27 sierpnia demonstrację w Mińsku. Milicja zatrzymała wtedy łącznie 47 przedstawicieli mediów z kraju i zagranicy. Większość z nich wypuszczono po kilku godzinach, niektórym odebrano akredytację. Ostatnia pozostająca na wolności i na Białorusi osoba z prezydium Rady Koordynacyjnej, czyli noblistka Swiatłana Aleksijewicz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Białorusi oraz sekretarz generalny organizacji „Reporterzy bez Granic” wezwali ONZ do wysłania misji obserwacyjnej na Białoruś w obronie mediów.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top