CHINA MONITOR

Data: 12 czerwca 2020
Autor: Łukasz Kobierski

Biała Księga walki z Covid-19

Podczas konferencji 7 czerwca została ogłoszona Biała Księga dotycząca walki z koronawirusem w Państwie Środka pt. „Walka z COVID-19: Chiny w działaniu”. Dokument nie tylko przedstawia wysiłki i doświadczenia ChRL w walce z pandemią, ale zawiera również rekomendacje dla innych państw jak wygrać z koronawirusem.

ŹRÓDŁO: TWITTER/CHINA SCIO

Chińskie Biuro Informacji Rady Państwa przedstawiło 65 stronnicowy dokument pt. „Walka z COVID-19: Chiny w działaniu”. Składa się on z czterech rozdziałów – 1. Chińska walka z epidemią: próba ognia, 2. Dobrze skoordynowane zapobieganie, kontrola i leczenie, 3. Zgromadzenie potężnej siły, aby pokonać wirusa, 4. Budowanie globalnego społeczeństwa zdrowia dla wszystkich.

Pierwszy rozdział obrazuje w linii czasu rozprzestrzenianie się wirusa w Chinach oraz podjęte przez władzę działania. Ta część, stanowi niemal połowę dokumentu. Dobitnie wskazano na szybką reakcję i aktywność władz Komunistycznej Partii Chin (KPCh) na czele z przewodniczącym Xi Jinpingiem. Jak czytamy ,,dzięki żmudnym wysiłkom, ogromnemu poświęceniu i zapłaceniu ogromnej ceny, Chinom udało się odwrócić sytuację”. Datowanie w poniższym rozdziale rozpoczęto od 27 grudnia 2019 r., kiedy zauważono rozprzestrzenianie się wirusa. Na osi czasu wyszczególniono również zdarzenie jakim było poinformowanie Światowej Organizacji Zdrowia oraz innych państw na świecie o występowaniu koronawirusa. Ostatnie informacje o działaniach, dotyczącą końcówki maja 2020 r.

Drugi rozdział udowadnia, że zcentralizowana władza była kluczem do sukcesu powstrzymania pandemii. Koordynacja działań i liczne spotkania przeprowadzone przez przewodniczącego Xi Jinpinga oraz premiera Li Keqiang, były w tym pomocne. Radyklane środki prewencji i ostrożności, przyniosły zamierzone efekty. Pochwalono też prawodawstwo krajowe, które zadziałało w sytuacji nadzwyczajnej, szybkie dostosowanie szpitali, do zaistniałych warunków, zastosowanie nowoczesnych technologii (big data, sztuczna inteligencja), innowacyjne metody leczenia, a nawet tradycyjną medycynę chińską.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Kolejny rozdział, miał udowodnić, że dla partii, naczelną wartością jest zdrowie i życie obywateli, a nie rozwój gospodarczy. Zmobilizowano w tym celu, wszystkie siły, w tym Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą (ChALW), firmy prywatne i państwowe, związki zawodowe, Ligę Młodzieży Komunistycznej, federacje kobiet, służby państwowe, ale też wolontariuszy. Pochwalono pracę medyków jako tych którzy ,,wybudowali Wielki Mur wirusowi, przynosząc narodowi światło i nadzieję w mroku”. Na koniec tej części wskazano, że podjęte słuszne decyzje, są sukcesem liderów KPCh, a ich przywództwo jest ,,najbardziej niezawodnym schronieniem przed burzami”.

Ostatni rozdział ukazuje chęć współpracy Chin z całym światem w walce z koronawirsuem. Inicjatywę miał podjąć osobiście sam Xi Jinping, co potwierdza blisko 50 spotkań i rozmów telefonicznych z światowymi liderami. Chiny podkreślają, że w trakcie pandemii dzieliły się wiedzą oraz własnymi doświadczeniami, a także zapewniły wsparcie finansowe i medyczne dla innych państw. Standardowo w przypadku dokumentów partyjnych, pojawiło się również wezwanie do multilateralizmu i budowania wspólnej przyszłości dla ludzkości. Zdecydowanie poparto również WHO w odgrywaniu wiodącej roli w walce z pandemią.

Dokument kierowany jest przede wszystkim do społeczeństwa chińskiego. Ma za zadanie w jak najlepszym świetle przedstawić działania Xi Jinpinga. Jego imię nie przez przypadek pojawia się w tekście aż 45 razy. Dla porównania premier Li Keqiang, który stał na czele zespołu ds. koronawirusa, został wymieniony jedynie 7 razy. Dodatkowo Xi Jinping został przedstawiony jako osoba pełniąca bezpośrednią kontrolę nad ofensywą przeciwko pandemii. Ma to na celu ukazanie pełnej aktywności lidera oraz zatarcie faktu, że na początku pandemii zniknął on z chińskich mediów. Także trzy razy w tekście przypomniano o aktualnych sześciu celach gospodarki Chin, które stanowią strategię na najbliższy czas, ogłoszoną podczas dorocznej sesji parlamentu Chin.

Raport wzmacnia też budowaną długo narracje, o wspieraniu innych państw, szczególnie rozwijających się, w obliczu koronawirusa. Pominięto fakt ukrywania początków pandemii w Wuhan powtarzając, że chińskie władze przekazały informację na temat wirusa do wszystkich, najszybciej jak było to możliwe. Zwrócono uwagę na sukces wykorzystywania technologii big data, co w przyszłości może sankcjonować szersze wykorzystywanie systemu wiarygodności społecznej. Wsparto także WHO w koordynacji badania sprawy pandemii, która od początku powtarzała chińskie tezy, stając się niejako sojusznikiem Pekinu w tej sprawie i wydaje się kontynuować ten kurs.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top