RUSSIA MONITOR

Data: 30 września 2018

Ambitne plany Tatnieftu

Władze jednej z największych rosyjskich spółek naftowych zatwierdziły strategię rozwoju do 2030 roku. Tatnieft’ chce zwiększyć wydobycie ropy o jedną trzecią i – przy scenariuszu optymistycznym (wysokie ceny ropy) – podwoić kapitalizację. Analitycy zwracają uwagę, że koncern kontrolowany przez regionalny rząd Republiki Tatarstanu chce osiągnąć cele nie poprzez agresywną ekspansję, ale przez zwiększenie efektywności wykorzystania już posiadanych aktywów.

ŹRÓDŁO: TATNEFT.RU

W najnowszym rankingu S&P Global Platts 250 największych energetycznych spółek świata Tatnieft’ zajmuje 54. miejsce. Głównym udziałowcem spółki jest rząd Tatarstanu (34% plus „złota akcja”). Czysty zysk koncernu w 2017 roku wzrósł o niemal 15%, do 123 mld rubli, a dochód o 17,4%, do 681 mld rubli. Coraz lepsze wyniki i widoczne prosperity na globalnym rynku naftowym zachęciło zapewne władze spółki do postawienia sobie celów bardziej ambitnych oraz faktycznego zrewidowania przyjętej dwa lata temu Strategii Rozwoju do 2025 roku i jej wydłużenia. 26 września w Kazaniu odbyło się posiedzenie rady dyrektorów Tatnieftu pod przewodnictwem prezydenta Tatarstanu. Oprócz omówienia realizacji budżetu spółki za osiem miesięcy 2018 roku i zatwierdzeniu budżetów na październik i czwarty kwartał bieżącego roku, rada dyrektorów zatwierdziła cele Strategii Rozwoju Grupy do 2030 roku.

Tatnieft’ ogłosiła, że do 2030 roku planuje zwiększyć wydobycie ropy o jedną trzecią, do 38 mln ton, opierając się na większym wykorzystaniu dotychczas eksploatowanych złóż. Koncern potwierdził też zamiar zwiększania mocy przerobu surowca, nie zważając na tzw. manewr podatkowy. Zdaniem analityków te plany są realne, bo Tatnieft’ dostaje znaczące ulgi podatkowe z tytułu już wykorzystanych złóż. Korzystając ze wzrostu cen ropy, spółka podwyższyła też – w porównaniu ze strategią do 2025 roku (przyjętą dwa lata temu) – prognozę wydobycia w 2020 roku, do 33 mln ton. To bardzo ambitne zamiary, biorąc pod uwagę fakt, że Tatnieft’ jest właścicielem statystycznie najstarszych działających złóż w rosyjskim sektorze naftowym. W całej historii firmy podstawą produkcji było złoże Romaszkinskoje – wykorzystywane już od około 70 lat. W efekcie jest już w 80 proc. wyeksploatowane.

W swojej strategii spółka nie obiecuje nowych przejęć w segmencie wydobycia, opierając się na poprawie efektywności już działających aktywów. Inwestycje w poszukiwania i wydobycie do 2030 r. spółka ocenia na 799 mld rubli. Planuje też wzrost EBIDTA w segmencie wydobywczym ponad dwukrotny, do 351 mld rubli. Tatnieft’ zamierza także inwestować w przerób ropy – chodzi o modernizację rafinerii NPZ TANEKO, której moce w efekcie mają wzrosnąć o 80% do 2013 roku (do 14,8 mln ton). To ma dać pięciokrotny wzrost EBIDTA. Średnioroczny wzrost wydobycia planowany jest na poziomie 2,2%. Osiągnięcie tego celu będzie jednak zależało w dużej mierze od skuteczności wprowadzania innowacji w eksploatacji starych złóż. Drugi główny czynnik decydujący o poziomie realizacji przyjętych celów będzie niezależny do Tatnieftu – to sytuacja na globalnym rynku cen. Obecnie kapitalizacja spółki wynosi 28 mld dolarów. Do 2030 roku Tatnieft’ oczekuje wzrostu kapitalizacji o 50%, do 36 mld dolarów. Przy niskich cenach ma to być 31 mld dolarów, a przy scenariuszu wysokich cen – 50 mld dolarów.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top