UKRAINE MONITOR

Data: 1 listopada 2017

Zdaniem Ławrowa Ukraina i państwa bałtyckie dyskryminują Rosjan

Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej twierdzi, że na Ukrainie i w państwach nadbałtyckich kontynuowana jest dyskryminacja jego rodaków. Zapowiedział też, że zawsze mogą oni liczyć na pomoc i wsparcie historycznej ojczyzny.


ŹRÓDŁO:kremlin.ru

„Podejmowane są próby oczerniania działania rodaków, rozłamu w ich szeregach, oderwania od Rosji. W niektórych krajach, zwłaszcza na Ukrainie i w krajach bałtyckich, nie ustaje ich bezpośrednia dyskryminacja” — powiedział Ławrow, otwierając 31 października konferencję rosyjskich rodaków mieszkających za granicą „Stulecie Rosyjskiej Rewolucji: Jedność dla Przyszłości”. Światowa konferencja odbywa się w dniach 31 października – 1 listopada i uczestniczy w niej około 160 Rosjan z ponad 90 państw, w tym szefów organizacji społecznych i przedstawiciele diaspory.
Słowa Ławrowa są powielane w rosyjskich mediach, przyczyniając się do utrwalania wśród obywateli FR oraz wśród rosyjskiej diaspory negatywnego obrazu Ukrainy oraz państw bałtyckich. Wyniki badań opinii publicznej przeprowadzone w czerwcu 2017 roku wskazywały, że jedynie 26% mieszkańców Rosji ma pozytywny stosunek do Ukrainy, a 59% – negatywny. Jeszcze w styczniu 2014 roku zaledwie 26% mieszkańców Rosji odnosiło się negatywnie do Ukrainy. Należy też podkreślić, że obrona rzekomo zagrożonych praw osób rosyjskojęzycznych stanowi stały element polityki FR w regionie, łącznie z możliwością interweniowania w sprawy wewnętrzne państw trzecich.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top