ROMANIA MONITOR

Data: 10 lipca 2019

W Gagauzji bez zmian

W mołdawskim autonomicznym regionie Gagauzji zwyciężyła Irina Vlah w wyborach na Baszkana (Gubernatora prowincji), które odbyły się 30 czerwca. Irina Vlah zwyciężyła w wyborach w pierwszej turze, w której frekwencja przekroczyła 50 %. Zwycięstwa Pani Baszkan pogratulował Prezydent Republiki Mołdawii Igor Dodon. Irina Vlah w swoim wystąpieniu po wygranych wyborach podkreśliła że zrobiła wiele dla utrzymania autonomii przez Gagauzję. Zwycięstwo Iriny Vlah spotkało się również z pozytywną reakcją Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji. Ankara wspiera rozwój gospodarczy oraz naukowy regionu Gagauzji, którego mieszkańcy mają kulturowe związki z Turcją. Język gagauski należy do grupy języków tureckich, chociaż większość ludności tego obszaru używa języka rosyjskiego.

ŹRÓDŁO: MOLDOVA.ORG

Region Gagauzji wchodzący w skład Mołdawii posiada szeroką autonomię prawną i administracyjną również w wymiarze polityki zagranicznej. Gagauzja prowadzi politykę nakierowaną na integrację ze strukturami politycznymi Rosji. Większość społeczeństwa Gagauzji popiera przystąpienie regionu do struktur geopolitycznych Rosji nawet gdyby wiązało się to z odłączeniem od Mołdawii. Komrat (stolica regionu) posiada również negatywne stanowisko w stosunku do integracji europejskiej, która jest odbierana przez społeczeństwo tego regionu jako zagrożenie dla interesów wspólnoty, która korzysta ze wsparcia politycznego i ekonomicznego Federacji Rosyjskiej. Wydaje się że wybór Iriny Vlah na Baszkana Gagauzji stanowi o kontynuacji prorosyjskiego kursu politycznego w tym regionie. Relacje Komratu z Kiszyniowem będą zależały prawdopodobnie od kursu politycznego w stolicy państwa.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Kontynuacja prozachodniego kursu w Mołdawii, będzie się wiązała prawdopodobnie z licznymi prowokacjami politycznymi ze strony Gagauzji, które będą polegały prawdopodobnie na zwoływaniu referendów niepodległościowych mających uczynić z Gagauzji podobny byt polityczny jakim jest Naddniestrze. Jednakże Gagauzja nie posiada integralności terytorialnej, z wyjątkiem większego terytorium w skład, którego wchodzi Kamrat, składa się z kilku eksklaw położonych na południu Republiki Mołdawii. Wydaje się że Gagauzja nie może stanowić oddzielnego bytu politycznego od Mołdawii jednak jej szeroki zakres autonomii może stanowić wyzwanie dla projektu europejskiego Mołdawii.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: migration crisis, NATO, Belarus, Russia

 

Powiązane wpisy
Top