NOWOŚCI

Data: 15 grudnia 2018

Najnowszy numer „The Warsaw Institute Review” – no. 7

Ukazał się najnowszy, siódmy już numer „The Warsaw Institute Review” – anglojęzycznego kwartalnika o Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który trafia w prestiżowej drukowanej wersji do 1500 najważniejszych ośrodków badawczych, analitycznych i eksperckich na całym świecie.

Niniejszy numer ma charakter szczególny. 10 września odbyła się konferencja The Visegrad Group Contribution to European Security – Common Challenges and Goals zorganizowana przez Warsaw Institute. Paneliści z państw Grupy Wyszehradzkiej dyskutowali m.in. o dezinformacji, problemie niekontrolowanej migracji oraz roli organizacji takich jak NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie wyszehradzkim jak i w całej Europie.

W najnowszym wydaniu The Warsaw Institute Review znalazły się cztery artykuły podsumowujące i rozwijające podjęte podczas konferencji tematy, ale także poruszające nowe niezwykle istotne dla państw regionu wątki. Maciej Małecki, Przewodniczący Komisji Sejmowej ds. Energii i Skarbu Państwa otworzył konferencję przemówieniem, w którym podkreślał jak duże znaczenie ma dla regionu Grupa Wyszehradzka, jak wiele łączy jej państwa członkowskie, zarówno historycznie jak i w czasach współczesnych. Przemówienie Macieja Małeckiego otwiera niniejszy numer kwartalnika.

Wśród autorów tekstów w najnowszym numerze periodyku są między innymi:

Laurynas Kasčiūnas – litewski politolog, analityk, publicysta i polityk, poseł na Sejm Republiki Litewskiej,
Tomasz Grzegorz Grosse – ekspert ds. europejskich, politolog i socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych,
Krzysztof Rak – Dyrektor zarządzający Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, historyk filozofii, tłumacz, publicysta, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

Laurynas Kasčiūnas analizuje zjawisko wrogiej propagandy i dezinformacji oraz ich wpływu na współczesne społeczeństwo litewskie. Wskazuje jakie elementy stanowią największe zagrożenie i komu najbardziej zależy na destabilizacji sytuacji na Litwie. Prof. Tomasz Grzegorz Grosse omawia natomiast demokrację w kontekście Unii Europejskiej. Wskazuje na zjawisko deficytu demokratycznego, czyli brak odpowiedniej legitymizacji Unii w zakresie zapewniania i ochrony demokracji w państwach członkowskich. Krzysztof Rak z kolei opisuje współczesne państwo narodowe, wskazuje jakie jest jego znaczenie dla kultury europejskiej i dlaczego neoliberalne pomysły likwidacji państw narodowych stanowią zagrożenie dla przyszłości Europy.

W magazynie zamieszczono również inne artykuły m.in. autorstwa dr Piotra Bajdy o strukturach bezpieczeństwa w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a także dr Roberta Rajczyka o istocie i złożoności konfliktu na Bałkanach i stale rosnącym napięciu między Serbią a Kosowem.

Celem The Warsaw Institute Review jest dostarczanie zagranicznym ośrodkom opiniotwórczym najważniejszych informacji dotyczących współczesnej Polski i jej otoczenia międzynarodowego. Główne obszary zainteresowania to stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne, przemysł zbrojeniowy i obronność, polityka historyczna, kultura i wszelkie inne kwestie kluczowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Elektroniczna wersja siódmego numeru The Warsaw Institute Review

TAGS:

Top