NOWOŚCI

Data: 14 czerwca 2018

Századvég Summer School

Fundacja Warsaw Institute rekrutuje kandydatów do projektu wyjazdowego na Węgrzech: “Századvég Summer School – Prospects for the V4 and the CEE region concerning the current challenges of the EU: migration, society, economy.”

Z dumą informujemy, że na zaproszenie Századvég Foundation będziemy współorganizować projekt warsztatów dla studentów Századvég Summer School. Warsztaty odbędą się na Węgrzech (Budapeszt, Wyszehrad, Somlóvásárhely) w dniach 9 – 14 lipca. Kandydatury przyjmujemy do 27 czerwca.

Cel projektu

Pełna nazwa tegorocznych warsztatów to Századvég Summer School – Prospects for the V4 and the CEE region concerning the current challenges of the EU: migration, society, economy. Projekt obejmuje siedem dni szkoleń na Węgrzech i jest organizowany przez Századvég Foundation. Sfinansowany został ze środków Funduszu Wyszehradzkiego. Głównym założeniem projektu jest zebranie przyszłych liderów z państw Europy Środkowo Wschodniej i rozpoczęcie wspólnego wysiłku intelektualnego wokół tematów takich jak przyszłość Grupy Wyszehradzkiej i rejonu Europy Środkowo Wschodniej

Rekrutacja

Poszukujemy trzech kandydatów spełniających następujące kryteria.

  • Ukończenie przynajmniej trzech semestrów studiów z dziedziny nauk humanistycznych/społecznych;
  • Ponadprzeciętne wyniki w nauce;
  • Udokumentowane wcześniejsze zainteresowanie polityką i stosunkami międzynarodowymi;
  • Biegła znajomość języka angielskiego – obowiązującego dla tych warsztatów.

Kandydatury prosimy zgłaszać na adres [email protected] do 27 czerwca, do maila należy dołączyć CV i list motywacyjny w języku angielskim.

Koszty

Koszty przelotu do kwoty 150 Euro będą refundowane przez organizatora projektu. Szczegóły refundacji zostaną przesłane w mailu potwierdzającym akceptację kandydatury. Projekt pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu na miejscu.

Dodatkowe informacje

Z wybranymi kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy wstępne, które mają za zadanie potwierdzić kwalifikacje. Fundacja Warsaw Institute zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatury bez podania przyczyny.

O Századvég

Fundacja Századvég powstała w 1993 jako pierwszy konserwatywny, polityczny think tank na Węgrzech. Od ćwierć wieku przeprowadzała badania opinii publicznej, a także społeczne i polityczne analizy. Századvég skupia się w swych analizach na obszarach takich jak polityka gospodarcza, polityka zagraniczna i bezpieczeństwo, polityka demograficzna, badania nad młodzieżą i rodziną. Fundacja prowadzi także socjologiczne długoterminowe projekty badawcze, by opisać zależności istniejące wśród Węgrów i Europejczyków w okresach dziesięcioletnich.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top