RUSSIA MONITOR

Data: 11 grudnia 2018

Rumunia blokuje krytyczny tekst Unii Europejskiej wobec Mołdawii

Według źródeł Radia Wolna Europa (Radio Free Europe; RFE) rumuńscy oraz węgierscy dyplomaci zablokowali możliwość zaprezentowania krytycznych wniosków wobec Mołdawii, podczas Rady ds. Zagranicznych Unii Europejskiej (UE), która odbędzie się 10 grudnia br. w Brukseli. Według ustaleń dziennikarzy tego radia wnioski miały dotyczyć takich zagadnień jak przestrzeganie praworządności i praw człowieka w Mołdawii oraz zasad demokracji stanowiących podstawę współpracy Kiszyniowa z Brukselą w ramach umowy stowarzyszeniowej.

ŹRÓDŁO: RRI.RO

Zarzuty UE wobec Mołdawii dotyczą przede wszystkim zmian w prawie wyborczym, które mają służyć utrzymaniu władzy Partii Demokratycznej Mołdawii (rum. Partidul Democrat din Moldova). Partia ta, w ramach przygotowań do wyborów parlamentarnych, które zaplanowano na luty 2019 roku, próbuje różnymi metodami m.in. administracyjnymi ograniczyć możliwości wystąpień opozycji w publicznej telewizji. Najpoważniejszym ograniczeniem głosu opozycji jest jednak unieważnienie przez Sąd Najwyższy Mołdawii wyboru niezależnego kandydata na Mera Kiszyniowa Andrei Nastase w lipcu 2018 roku. W związku z powyższym Unia Europejska przygotowała dokument, w którym przedstawiła swoje stanowisko, a szczególnie obawy dotyczące postepowania Partii Demokratycznej Mołdawii w kwestii nadchodzących wyborów parlamentarnych. Dokument ten miał być prezentowany podczas Rady ds. Spraw Zagranicznych. Wydaje się że stanowisko Rumunii wynika z obaw związanych z możliwością wygranej w Mołdawii przez Partię Socjalistów reprezentującą kurs prorosyjski w polityce zagranicznej i postawę wrogą wobec Rumunii oraz ugrupowań mołdawskich wspierających kurs prorumuński w polityce zagranicznej. Bukareszt obawia się prowadzić zbyt konfrontacyjnej polityki względem władz Mołdawii, ponieważ ich upadek może wiązać się z odrzuceniem przez Kiszyniów dotychczasowej polityki zbliżenia z Unią Europejską. Wybory parlamentarne w lutym 2019 roku będą decydowały o przyszłości polityki Kiszyniowa wobec Rumunii i Unii Europejskiej.

Od 2007 roku, w momencie wejścia Rumunii w struktury Unii Europejskiej Bukareszt wspiera wysiłki Mołdawii na rzecz integracji z Unią Europejską. Wsparcie Rumunii dla Kiszyniowa koncentruje się przede wszystkim na promowaniu samej idei integracji Mołdawii z Unią Europejską. Mołdawia jest państwem kulturowo i językowo związanym z Rumunią, które mogłoby stanowić dla Bukaresztu ważnego sojusznika zarówno w strukturach NATO, jak i Unii Europejskiej. Dlatego też działania dyplomacji rumuńskiej podjęte w celu odstąpienia od publikacji negatywnych wniosków dotyczących politycznej sytuacji w Mołdawii mogą wpisywać się w logikę prowadzenia swojej polityki względem Kiszyniowa.
W styczniu 2019 roku, Rumunia przejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. W agendzie rumuńskiej prezydencji wsparcie dla europejskich dążeń Mołdawii znalazło się wśród najważniejszych wyzwań stojących przed Rumunią podczas jej półrocznego przewodnictwa Radzie UE.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top