RUSSIA MONITOR

Data: 25 listopada 2019

Prognozy dla węglowodorów. Rosja będzie tracić w sektorze naftowym

Stany Zjednoczone już są największym producentem ropy i gazu na świecie. Dalszy rozwój wydobycia ze złóż łupków spowoduje, że Amerykanie w ciągu kilku lat będą też drugim, za Rosją, największym eksporterem gazu. Zwiększać też będą swoje udziały w eksporcie ropy naftowej. Będzie za to maleć rola Rosji w tym właśnie, naftowym sektorze, zarówno jeśli mowa o wydobyciu, jak i eksporcie. To odbije się na budżecie państwa – bez reform i dywersyfikacji gospodarki Rosję czekają poważne problemy. Utrzyma ona natomiast pozycję lidera w eksporcie gazu, choć zmiany zachodzące w handlu tym surowcem nie będą dla Rosjan finansowo korzystne.

ŹRÓDŁO: GAZPROM-NEFT.COM

Scenariusz bazowy raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej World Energy Outlook 2019 przewiduje wzrost popytu na ropę naftową nieco poniżej 10 proc. – z 96,9 mln baryłek dziennie w 2018 r. do 106,4 mln baryłek dziennie w 2040 roku. Popyt ma zaprzestać rosnąć już od 2030 roku. Prognoza zakłada wzrost popytu w Indiach, Afryce i na Bliskim Wschodzie (wzrost mocy przerobowych surowca), stabilizację w Chinach, a w USA i Europie spadek. Prognoza MAE wyraża rozpowszechnione przekonanie, że popyt na ropę może do 2040 r. spaść. Takiego zdania jest też prezes Sbierbanku German Gref, wróżący rosyjskiej gospodarce surowcowy szok nowego typu i długi okres, gdy ropa będzie tańsza niż 40 dolarów za baryłkę.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Z prognoz MAE wynika, że rosnąć będzie produkcja ropy w USA. Jeśli w 2018 roku wskaźnik ten wynosił 15,5 mln baryłek dziennie, to w 2025 roku znajdzie się już na poziomie 20,9 mln baryłek. Pik amerykańskie wydobycie osiągnąć ma w 2030 roku – 21,7 mln baryłek na dobę. Po czym nastąpi spadek do 19,8 mln baryłek w 2040 r. Z raportu MAE wynika, że na USA przypadnie aż 85 proc. światowego wzrostu produkcji ropy do 2030 roku oraz 30 proc. wzrostu produkcji gazu. To umocni pozycję USA jako czołowego eksportera obu rodzajów węglowodorów. Do 2025 roku łączne wydobycie ropy i gazu w USA wyprzedzi łączne wydobycie ropy i gazu w Rosji. Produkcja ropy w Rosji po 2018 roku ma stopniowo maleć. Jeśli w 2018 roku było to 11,5 mln baryłek dziennie, to w 2025 roku będzie już 11,1 mln, a do 2040 roku spadnie do 9,4 mln baryłek dziennie. Wydobycie ropy w krajach OPEC ma się zmniejszyć do 2025 roku o 3,2 proc. w porównaniu z 2018 rokiem, do 36,2 mln baryłek. Ale potem znów ma nastąpić wzrost – do 40,1 mln baryłek dziennie w 2040 r. W 2025 roku udział Rosji i krajów OPEC ma spaść z obecnych 55 proc. do 47 proc. w 2030 r. Ważna zmiana nastąpi w kwestii mechanizmów handlu ropą. Udział kontraktów, gdzie cena gazu jest związana wyłącznie z ceną ropy, w Azji zmniejszy się z obecnych 80 proc. do mniej niż 20 proc. do 2040 roku.

Z raportu MAE wynika, że Rosja jeszcze przez minimum 20 lat będzie największym na świecie eksporterem gazu, ale USA będą się do niej systematycznie zbliżać i w 2025 roku zajmą 2. miejsce na świecie w tym obszarze. Wg MAE Rosja do 2030 roku zwiększy eksport gazu o 26 proc. wobec poziomu z 2018 r., do 290 mld m³, a do 2040 roku jeszcze o 16 proc., do 336 mld m³. W ciągu dekady dostawy LNG wyprzedzą dostawy gazociągami jeśli chodzi o łączną wielkość. Wielkość handlu LNG do 2030 r. wzrośnie o 70 proc. wobec poziomu 2018 r., do 598 mld m³, a do 2040 r. jeszcze o 22 proc. – do 729 mld m³. Jednocześnie sprzedaż gazu z rurociągów do 2030 roku zwiększy się tylko o 21 proc., do 528 mld m³, a do 2040 r. jeszcze o 4 proc. – do 549 mld m³. Wzrost sprzedaży surowca z gazociągów – mimo mniejszego tempa – w długoterminowej perspektywie będzie następował głównie dzięki popytowi ze strony Chin. To zrekompensuje częściowo spadek importu gazociągami przez Europę do końca lat 2030. (zwiększać się będzie udział LNG). Pozycję lidera w eksporcie LNG do 2040 zajmie Katar, a głównymi konkurentami będą Australia i USA.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top