NOWOŚCI

Data: 24 kwietnia 2018

Polska i Rumunia: współpraca energetyczna i infrastrukturalna – podsumowanie konferencji Warsaw Institute w Bukareszcie

Warsaw Institute wraz z SNSPA gościły ponad 60 uczestników pierwszych polsko-rumuńskich rozmów w formacie roundtable, które odbyły się 24 kwietnia w rumuńskim Senacie w Bukareszcie. Przedstawiciele polskiej i rumuńskiej administracji podkreślili potrzebę bliższej współpracy między oboma krajami, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i infrastruktury. Spotkanie w Bukareszcie było pierwszym z serii przyszłych wydarzeń, współorganizowanym przez Warsaw Institute i mającym na celu dalsze wzmocnienie dialogu pomiędzy polskim i rumuńskim środowiskiem eksperckim.

 

Znaczenie Via Carpathia, współpraca na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przyszła współpraca wojskowa i potencjalne nowe wspólne projekty to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas polsko-rumuńskich rozmów, zorganizowanych dziś w Bukareszcie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Ioan Mircea Pascu – Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Adrian Tutuianu – Wiceprzewodniczący rumuńskiego Senatu, Piotr Naimski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP, Maciej Małecki – Przewodniczący Komisji Energii i Skarbu Państwa, Viorel Ardeleanu – Dyrektor Departamentu Strategii Rumuńskiego MSZ, Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Zarządu Chopin Airport Development, Krzysztof Kamiński – Prezes Fundacji Warsaw Institute, Iordan Gheorghe Barbulescu – Przewodniczący Senatu SNSPA.

Piotr Naimski i Maciej Małecki opisali polski sektor energetyczny oraz przedstawili długoterminową strategię polskich przedsiębiorstw energetycznych. Prelegenci wyjaśnili uczestnikom koncepcję polskiego rządu dot. Baltic Pipe – gazociągu, który połączy norweski szelf kontynentalny z systemami infrastruktury gazowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej przez Danię i Morze Bałtyckie. Minister Naimski podkreślił międzynarodową sytuację na rynku gazu ziemnego oraz opisał istniejące połączenia między krajami Europy Środkowej i Wschodniej, uwzględniając ich obecną i przyszłą przepustowość. Podkreślił również rolę gazociągów północ-południe w kontekście geopolitycznym. Piotr Naimski dodał, że polskie przedsiębiorstwa nieustannie pracują nad podniesieniem bezpieczeństwa informatycznego strategicznej infrastruktury energetycznej, przywołując przykład energetycznych CERTów (komputerowe zespoły reagowania kryzysowego). Zwrócił także uwagę na bardzo ważną rolę krajowych OSP (operatorów systemów przesyłowych) w bezpieczeństwie energetycznym kraju. Wypowiedzi Macieja Małeckiego dotyczyły nowego modelu zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi, będącymi w portfelu skarbu państwa. Opisane zostały również obecne działania polskiego rządu na rzecz zaprzestania procesu prywatyzacji kluczowych spółek Skarbu Państwa oraz sposobu repolonizacji systemu bankowego (50% udział Skarbu Państwa w sektorze bankowym).

Według Przewodniczącego Komisji Energii i Skarbu Państwa Macieja Małeckiego, regulacje prawne, które zostały wdrożone przez polski rząd, zdołały zabezpieczyć kluczowe inwestycje i strategiczne przedsiębiorstwa. Rumuńscy mówcy w tym m.in. Razvana Nicolescu i Viorela Ardeleanu podkreślili, że Polska i Rumunia powinny współpracować w zakresie stabilności i bezpieczeństwa dostawców surowców, zwłaszcza gazu ziemnego i ropy naftowej. Nicolescu podkreślił, że oba kraje muszą skoncentrować się na kwestiach bezpieczeństwa cybernetycznego, aby zabezpieczyć krytyczną infrastrukturę energetyczną, do czego pierwszym krokiem jest podkreślenie w agendzie UE i NATO negatywnego wpływu Rosji.

 

 

Kolejnym tematem konferencji była infrastruktura i transport. Ze względu na wzmożony ruch w powietrzu w przeciągu ostatnich kilku lat, rozmówcy skupili się na sektorze lotniczym. Prelegenci porównali sytuację narodowego rumuńskiego przewoźnika lotniczego – TAROM – do jego polskiego odpowiednika. Viorela Ardeleanu skupił swoje przemówienie na ciągłej potrzebie większej liczby połączeń lotniczych między polskimi i rumuńskimi miastami. Z kolei Prezes Marian Cristescu opisał polski model zarzadzania flotą lotniczą w dłuższym horyzoncie czasowym oraz przybliżył jaki jest cel rozwoju regionalnych węzłów i jaka idea stoi za budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wspomniał także o polskim krajowym przewoźniku lotniczym – LOT – i jego dużym międzynarodowym sukcesie w ostatnich latach. Ponadto opisał strategie dotyczące rozwoju infrastruktury towarzyszącej przy lotniskach w Polsce. Istotnym elementem dyskusji była także infrastruktura drogowa i konieczność realizacji kluczowych projektów, takich jak Via Carpathia. Uczestnicy wysłuchali również wiadomości wideo o Via Carpathia, którą przekazał Europoseł Tomasz Poręba. Podkreślił w niej strategiczny charakter tego międzynarodowego projektu infrastrukturalnego.

Warsaw Institute i SNSPA planują opublikowanie pokonferencyjnego policy paper, który zawierać będzie praktyczne zalecenia, które były przedmiotem dzisiejszej debaty. Prelegenci zdecydowali, że należy zorganizować więcej podobnych spotkań w celu wzmocnienia wysiłków administracji polskiej i rumuńskiej, mających na celu utrzymanie i rozwijanie strategicznego sojuszu pomiędzy oboma krajami. Obecność przedstawicieli polskiej administracji w Bukareszcie była także okazją do kilku spotkań bilateralnych, zwłaszcza w tematyce bezpieczeństwa energetycznego.

Oficjalny Partner:

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top