BALTIC MONITOR

Data: 28 listopada 2018

Polska dołącza do litewskiego projektu w ramach PESCO

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w mijający weekend złożył wizytę na Litwie. Była ona związana z 100 – letnią rocznicą powstania Wojska Litewskiego. Poza uczestnictwem w uroczystościach i odwiedzinach w polskich miejscach pamięci. Minister Błaszczak brał udział w rozmowach ministrów obrony krajów bałtyckich oraz podpisał deklaracje o przystąpieniu Polski do programu „Cyber Rapid Response Teams”. Projektu będącego litewską inicjatywą w ramach Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO).

ŹRÓDŁO: MON.GOV.PL

Wizyta szefa MON do Wilna miła dwa wymiary. Pierwszy symboliczny, składający się z udziału w obchodach 100 – lecia powstania Litewskich Sił Zbrojnych. Drugi dotyczył miejsc związanych z polskimi miejscami pamięci w Wilnie. Mariusz Błaszczak złożył oficjalną wizytę na wojskowym cmentarzu na Antokolu oraz w Mauzoleum Matka i Serce Syna na Rossie.

Minister Błaszczak spotkał się również z ministrami obrony narodowej Litwy, Łotwy i Estonii. W trakcie spotkania omówiono sprawy bezpieczeństwa regionalnego i wschodniej flanki NATO. Jednym z tematów były polskie starania do stworzenia warunków stałej obecności wojsk USA w Europie wschodniej.

Kluczowym elementem spotkania było jednak podpisanie współpracy w ramach nowej inicjatywy Unijnej w sferze bezpieczeństwa. Polski minister podpisał deklaracje o przystąpieniu do programu „Cyber Rapid Response Teams”. Jest to jeden z kilkunastu programów prowadzonych w ramach tzw. stałej współpracy strukturalnej (PESCO). Podstawowym efektem współpracy w ramach tego projektu ma być powołanie zespołów ds. szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Pozwolą one państwom członkowskim na wzajemną pomoc oraz zapewnienie wyższego potencjału odporności na zagrożenia cybernetyczne. Zespoły te mają być wyposażone w zestandaryzowane narzędzia do wykrywania i łagodzenia skutków cyberzagrożenień oraz cyberprzestępstw. Zespoły funkcjonujące w ramach projektu będą prowadzić szkolenia, analizy, diagnostykę atrybucyjną.

Celem projektu jest zintegrowanie wiedzy eksperckiej państw członkowskich w dziedzinie cyberobrony. Litwa nie przypadkowo jest Inicjatorem i państwem koordynującym program. Litewska infrastruktura cyfrowa – prywatna jak państwowa – po 2014 roku stała się celem wielokrotnych cyberataków ze strony Rosji. W wyniku których na Litwie powstały inicjatywy zwiększające potencjał cyberbezpieczeństwa.

Stała struktura współpracy (PESCO) w ramach której jest realizowany ten projekt jest instrumentem określonym w Traktacie z Lizbony. Służyć ma pogłębieniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony dla państw członkowskich UE. W koordynowanym przez Litwę programie udział bierze 9 państw. Poza państwem koordynującym i polską są to: Estonia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Holandia i Rumunia.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: economy, USA, Bliski Wschód 

Powiązane wpisy
Top