NOWOŚCI

Data: 28 listopada 2018

Panel dyskusyjny – Wojna informacyjna a służby specjalne

Warsaw Institute zaprasza na panel dyskusyjny „Wojna informacyjna a służby specjalne”, który odbędzie się 10 grudnia 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W panelu udział weźmie Piotr Bączek, były SKW oraz dr Rafał Brzeski, ekspert w dziedzinie dezinformacji i wojny informacyjnej. Moderatorem dyskusji będzie dr Rafał Zgorzelski, Redaktor Naczelny „The Warsaw Institute Review”

ŹRÓDŁO: WARSAW INSTITUTE

Działania dezinformacyjne, manipulacja, podsycanie niepokojów czy agentura wpływu to przykłady współczesnej wojny, która w odróżnieniu od klasycznej, nie jest oparta o siłę militarną, a o powszechnie dostępną informację. Zjawisko wojny informacyjnej jest obecne zarówno na arenie międzynarodowej jak i w życiu codziennym. Choć nie dotyczy wprost sfery wojskowej, może być w równym stopniu niebezpieczne, oddziałuje bowiem na powszechną świadomość ludzi i działalność państwa.

Zmanipulowane informacje są kreowane przez różne ośrodki inicjujące (państwa, media, organizacje, władzę), powielane przez środki masowego przekazu, rozpowszechniane i kierowane w określony obiekt oddziaływania. W działaniach dezinformacyjnych ośrodek destabilizujący uderza za pomocą specjalnych mechanizmów i modeli, powodując masowy efekt destabilizujący i odbierając świadomość adresatów operacji.

Jakie są najważniejsze aspekty dotyczące tematyki dezinformacji i kogo one dotyczą? Jaki wpływ na destabilizacje ma zjawisko fake newsów? Czy rola służb specjalnych w kredowaniu manipulacji i podsycaniu niepokojów ma istotne znaczenie? W jakim stopniu służby specjalne mogą zapobiegać destabilizującej działalności ośrodków inicjujących wojnę informacyjną? Czy istnieje zjawisko zagrożenia rosyjską dezinformacją i jaka jest strategia funkcjonowania służb Federacji Rosyjskiej?

Na te pytania odpowiedzą zaproszeni paneliści:

Piotr Bączek – były Szef Kontrwywiadu Wojskowego (w latach 2015–2018)
dr Rafał Brzeski – ekspert w dziedzinie dezinformacji i wojny informacyjnej, były korespondent Polskiego Radia w Londynie
• Moderator: dr Rafał Zgorzelski – redaktor naczelny „The Warsaw Institute Review”

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30 w sali 256 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66). Wydarzenie ma charakter otwarty. Językiem roboczym będzie język polski. Na profilu facebook Warsaw Institute dostępna będzie transmisja live z wydarzenia.

REJESTRACJA NA PANEL DYSKUSYJNY

Piotr BĄCZEK – politolog, były dziennikarz i publicysta, współpracował m.in. z „Gazetą Polską”, „Głosem”, „Naszym Dziennikiem”. W latach 2006–2008 członek Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI. Współtwórca Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), pierwszy szef działu analiz SKW. Ekspert parlamentarnego „zespołu smoleńskiego”. W okresie 19.11.2015 – 16.01.2018. Szef SKW.

Rafał BRZESKI – wybitny specjalista w dziedzinie wojny informacyjnej, służb specjalnych i terroryzmu, tłumacz, pisarz i publicysta. Były dziennikarz Polskie Radio, Baltimore Sun, ABC–V News Nowy Jork, BBC World Service i korespondent Polskiego Radia w Londynie.

Rafał ZGORZELSKI – redaktor naczelny „The Warsaw Institute Review”. Autor bądź współautor komentarzy, ekspertyz, opinii i stanowisk dotyczących kwestii społeczno–politycznych oraz działalności gospodarczej, a także wystąpień i publikacji poświęconych tej problematyce. Prelegent i uczestnik licznych konferencji, sympozjów i debat. Promotor idei Patriotyzmu ekonomicznego.

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest kwartalnik „The Warsaw Institute Review”.

Program został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

 

TAGS:

Powiązane wpisy
Top