EVENTS

Data: 12 grudnia 2019

Nowa Polonia: mobilność, tożsamość i działanie w digital age – debata ekspercka i premiera raportu

Dnia 11 grudnia w budynku Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata „Nowa Polonia: mobilność, tożsamość i działanie w digital age”. Spotkanie było połączone z prezentacją raportu The Warsaw Institute Review pod tytułem: ‘W pogoni za utopią. Polacy na świecie, Polska w oczach świata.’

Wydarzenie otworzyła Julia Grzybowska – Project Manager w Warsaw Institute oraz autorka raportu świeżo opublikowanego raportu. Julia oficjalnie otwierając to wyjątkowe spotkanie przedstawiła również najważniejsze tezy raportu, którymi są między innymi powtarzający się brak źródeł dotyczący rodaków mieszkających za granicą oraz ogromne trudności, zarówno strukturalne jak i merytoryczne, w określeniu dokładnej liczby Polaków za granicą. W oparciu o trudności, jakie napotkała, oraz wnioski, jakie wyciągnęła, ze wspomnianej publikacji Julia przygotowała serię zaleceń i propozycji na to, jak można efektywniej dbać o Polonię oraz jak skuteczniej promować polską markę na świecie.

Strategicznym partnerem wydarzenia, który wraz z Warsaw Institute oraz Warsaw Institute Review zorganizował wydarzenie było Wszystko co Najważniejsze, medium zajmujące się szeroko pojętą tematyką, leżącą w gestii zainteresowania młodzieży w Polsce. Z ramienia redakcji Wszystko co Najważniejsze debatę otworzył Pan Mateusz Krawczyk.

Zobacz relację wideo telewizji TVP Polonia

Pobierz nasz raport specjalny!


Moderator Rafał Zgorzelski, ekspert Fundacji Warsaw Institute

 

Otwierając dyskusję, moderator Rafał Zgorzelski – wieloletni ekspert Fundacji Warsaw Institute oraz analityk polityczny, historyczny i gospodarczy – podkreślił powagę poruszanego tematu oraz potrzebę rozmowy o tym jak pomagać Polonii oraz jak pracować, aby obraz Polski za granicą kreować w sposób najlepszy, walcząc z krzywdzącymi stereotypami i podkreślając bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne naszego państwa. Działania te, według moderatora dyskusji, mają dwojakie zadanie, ponieważ mogą zwiększać liczbę turystów oraz firm odwiedzających i osiadających w Polsce, ale także zachęcać emigrantów do powrotu do Ojczyny, gdzie ich wiedza i doświadczenie pomaga w coraz to większym polepszaniu jakości życia Polaków w Polsce.

 

Profesor Joanna Wojdon z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

 

– Polacy w Stanach Zjednoczonych protestowali przeciwko traktowaniu ich jako Polonii. Jest to bardzo ważne, ponieważ jest to jeden z niewielu przypadków, kiedy sami zainteresowani otwarcie protestowali przeciwko byciu uznawanym za Polonię. – takimi słowami rozpoczęła swoją przemowę prof. Joanna Wojdon. – Chcieli tym samym podkreślić swoją odrębność od Polski oraz fakt, że czują się oni przede wszystkim Amerykanami, ale o polskich korzeniach. Jest to znacząca deklaracja, szczególnie biorąc pod uwagę, że Polonia za granicą jest grupą bardzo skomplikowaną, która w większości przypadków wychodzi poza ramy, którymi próbuje się nią określać. – dodała profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Często osoby z zewnątrz dostrzegają Polonię jako grupę społeczną, lecz osoby zakwalifikowane do takowej mogą się z tym przyporządkowaniem nie zgadzać. To kolejne wyzwanie, z którym poradzić muszą sobie zarówno organizacje rządowe takie jak Ambasady i Konsulaty jak również media oraz instytucje kulturalne krzewiące ducha Polskości poza granicami Polski.

 

Profesor Monika Przybysz z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Profesor Przybysz wiele miejsca w swoich wypowiedziach poświęciła sposobom, dzięki którym można promować Polskę, docierając do jak największej grupy odbiorców. W tym miejscu Profesor Przybysz podkreśliła potrzebę podążania za trendami technologicznymi, aby jak najskuteczniej docierać do młodych ludzi na całym świecie. Choć prasa polonijna oraz wydarzenia organizowane przez ambasady w swoich siedzibach są niezwykle skutecznymi sposobami docierania do Polonii, to jest to tylko pewna jej grupa, zarówno wiekowa, jak i społeczna. Aby dotrzeć do młodych należy otworzyć się na social media oraz kanały informacyjne, które wykraczają poza standardowe ramy działań promocyjnych Ministerstw oraz oficjalnych instytucji. Do najważniejszych należy wymienić oczywiście Facebook oraz Instagram, ale także jeszcze bardziej innowacyjne i nie tak popularne media jak aplikacja Tik Tok, która skupia obecnie więcej młodzieży niż ‘klasyczne’ social media.

 

Iwona Kozłowska – Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polkami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP

 

Według Dyrektor Kozłowskiej dalej brakuje szerszej dyskusji o Polonii i wydarzenia oraz raporty takie jak ten, w którego prezentacji Pani Dyrektor uczestniczyła, powinny być początkiem coraz szerszej i popularniejszej dyskusji o Polakach mieszkających poza granicami kraju. W dalszej części swojej wypowiedzi Dyrektor Kozłowska skupiała się na sposobach, w jakich MSZ oraz współpracujące z nim organizacje polonijne mogą zachęcić obywateli Polski mieszkających za granicą do promowania Polski i polskiej kultury. Ambasady oraz Konsulaty, których całą, gęstą sieć prowadzi polski MSZ są pierwszą i zarazem najważniejszą bronią w arsenale promocji Polski za granicą. To przecież Ambasady, koordynując znaczną większość wydarzeń kulturalnych oraz promocyjnych, skupiając oraz pracując blisko z rozlicznymi organizacjami polonijnymi.

 

Monika Zielinski, redaktorka w medium Poland Today

 

O Polonii w Stanach Zjednoczonych opowiedziała nam również Pani Monika Zielinski, która urodziła się w Stanach Zjednoczonych, a jej rodzice są imigrantami, którzy wyjechali z Polski lata wcześniej. Na własnym przykładzie Monika odniosła się do sprawy poruszonej przez Profesor Wojdon, o swoistej specyfice Polonii w Stanach Zjednoczonych i mocnego odcięcia od określania mianem Polonii nawet pomimo dużego i gorącego zainteresowania sprawami Polski, zarówno za granicą jak i wewnątrz państwa. W przypadku Moniki więzi rodziny z Polską były zawsze bardzo mocne, w domu mówiła po Polsku oraz zawsze była na bieżąco z wydarzeniami w ojczyźnie. To pokazuje, jak wiele różnic występuje pomiędzy Polakami za granicą, oraz jak bardzo trudno jest ich w jakikolwiek sposób zaklasyfikować.

Podsumowując dyskusję uczestniczki panelu wraz z moderatorem jednogłośnie stwierdzili, że Polonia i jej potencjał powinien być wykorzystywany na jeszcze większym poziomie niż dotychczas, a media oraz struktury państwowe powinny otworzyć się na nowoczesne technologie i sposoby komunikacji – wchodząc poza standardowe ramy i podążając śladem tego co popularne jest wśród młodzieży.

Po zakończeniu części merytorycznej spotkania przyszedł czas na poczęstunek i networking. Na spotkaniu obecna była ekipa telewizja kanału TVP Polonia, która przeprowadziła wywiad z Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polkami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Iwoną Kozłowską, oraz ekspertem Warsaw Institute, Rafałem Zgorzelskim.

Zobacz materiał wideo TVP Polonia

Podsumowanie wydarzenia w Dzienniku Związkowym – największym polonijnym dzienniku w Stanach Zjednoczonych

 

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top