RUSSIA MONITOR

Data: 13 kwietnia 2020

Małe spółki naftowe w tarapatach. Apel do premiera

Załamanie cen ropy naftowej na światowych rynkach – obecnie baryłka kosztuje dwa razy mniej niż na początku roku – mocniej odczuwają mniejsi producenci ropy, nie posiadający dużych zasobów własnych oraz wsparcia państwa. Dlatego zwrócili się teraz o pomoc do rządu. Pismo z apelem do premiera Michaiła Miszustina wysłała w imieniu niezależnych spółek naftowych (NNK) dyrektor generalny zrzeszającego je stowarzyszenia Assonieft, Jelena Korzun.

ŹRÓDŁO: KREMLIN.RU

„Prosimy rząd Federacji Rosyjskiej o zapewnienie spółkom wydobywającym ropę naftową i gaz z wielkością produkcyjną w 2019 roku poniżej 500 000 ton odroczenie spłaty podatku od wydobycia (NDPI) za okres marzec-maj 2020 roku lub do momentu osiągnięcia przez ropę naftową na rynku globalnym ceny na poziomie 40 dolarów za baryłkę średnio w miesiącu” – napisano w piśmie do szefa rządu. Z danych statystycznych wynika, że wspomniane podmioty o poziomie wydobycia nie przekraczającym pól miliona ton ropy w 2019 roku łącznie właśnie w 2019 roku wydobyły około 10 mln ton. Niezależne spółki naftowe (NNK) zajmują się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i kondensatu gazowego na potrzeby rynku wewnętrznego. Jako że nie mają własnych rafinerii, w warunkach spadku popytu na paliwo ich możliwości zbytu produkcji znacząco są ograniczone. Jak w liście do premiera napisała Korzun, „dochód spółek gwałtownie spada z powodu załamania światowych cen ropy naftowej i zmniejszenia popytu, co związane jest z pandemią koronawirusa.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Większości niezależnych spółek naftowych nie starcza na rozliczenia z państwem, bankami w kwestii kredytów oraz z dostawcami”. Stowarzyszenie Assonieft twierdzi, że techniczne i finansowe możliwości NNK magazynowania ropy, aby można ją było sprzedać po tym, jak poprawi się sytuacja na rynku, są bardzo małe. Większość niezależnych spółek naftowych nie będzie mogła wypełnić swoich podatkowych zobowiązań. Ponadto małe koncerny naftowe dopuszczą opóźnienia opóźnienia w rozliczeniach z dostawcami. Podobnie jak w przypadku pożyczek, których wielkość jest dość wysoka ze względu na dużą liczbę wierceń poszukiwawczych i wydobywczych oraz ograniczone zasoby własne. Assonieft prosi więc rząd o pomoc, ponieważ wiele małych spółek naftowych stanęło w obliczu realnej groźby bankructwa. Jak podaje na swojej stronie internetowej Assonieft, zrzesza ona 53 spółek działających w obszarze wydobycia i przerobu ropy naftowej.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top