RUSSIA MONITOR

Data: 21 lutego 2019

Łukoil wchodzi na kazachstański szelf

Rosyjski koncern Łukoil jest bliski podpisania kontraktu z kazachstańskim monopolem KazMunaiGaz w sprawie geologicznego zbadania bloku Żenis na kazachstańskim szelfie Morza Kaspijskiego. To kolejna inwestycja Łukoilu na Morzu Kaspijskim i poszerzenie aktywności w Kazachstanie. Projekt zakłada, że prace geologiczne na Żenis zajmą nawet dziewięć lat. Wtedy będzie wiadomo, czy i ile jest tam ropy naftowej. Jeśli chodzi o perspektywę udziału Łukoilu z tym joint venture, wiele będzie zależało od polityki podatkowej władz Kazachstanu.

ŹRÓDŁO: LUKOIL.COM

Blok Żenis leży w południowej części szelfu kazachstańskiego. Głębokość morza wynosi tu 75-100 m. W pobliżu znajdują się inne joint ventures Łukoilu i KazMunaiGazu: złoże Centralne (Łukoil i Gazpromnieft mają po 25 proc. udziałów) i złoże Chwałynskoje (Łukoil ma 50 proc.). Odległość bloku Żenis od brzegu to 80 km, a od portu Aktau – 180 km. Ma powierzchnię 6,8 tys. km².

Rozmowy Łukoilu z KazMunaiGazem trwały długo. Początkowo Łukoil oceniał inwestycje w badania geologiczne na 270 mln dolarów. Rosyjska spółka jest gotowa zainwestować w badania bloku 350 mln dolarów, a w razie odkrycia złoża ropy, rekompensatę Łukoil ma otrzymać w naturze, w postaci wydobywanego surowca – poinformował teraz szef koncernu, Wagit Alekpierow. Udziały we wspólnym przedsięwzięciu będą podzielone równo między Łukoil i KazMunaiGaz. Za samo wejście do projektu, Rosjanie wyłożą 5 mln dolarów „wpisowego”. Zdaniem Alekpierowa faza geologicznych badań zajmie 7-9 lat. Zdaniem ekspertów eksploatacja Żenis może być rentowna nawet przy niedużych zasobach złoża pod warunkiem zmiany systemu opodatkowania. W latach 2011-2012, gdy ceny ropy osiągnęły maksimum, władze Kazachstanu zmieniły system opodatkowania nowych projektów na mniej korzystny dla inwestorów. W efekcie szereg zachodnich koncernów zrezygnowało z angażowania się w prace na kazachstańskim szelfie. Choćby francuski Total zdecydował się nie inwestować w prace na Żenis.

Kazachstan w ostatnim czasie zaczął kłaść nacisk na rozwój projektów szelfowych, co wiąże się ze spadającym wydobyciem w głównych lądowych złożach. W Kazachstanie Łukoil posiada udziały w trzech działających projektach naftowych: Tengiz (5 proc.), Karaczaganak (13,5 proc.) i Kumkol (50 proc.). Łącznie na Łukoil przypada ok. 3 mln ton rocznie wydobywanej ropy w Kazachstanie. W ostatnich latach Łukoil był aktywny wyłącznie w rosyjskiej części Morza Kaspijskiego, gdzie dostał znaczne ulgi od rządu. Łącznie, od 2006 roku, Łukoil już zainwestował w kaspijskie projekty ponad 10 mld dolarów.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top