BALTIC MONITOR

Data: 25 czerwca 2018

Litwa pokieruje europejskim cyberbezpieczeństwem

W ramach Stałej współpracy strukturalnej (PESCO) – mechanizmu przyjętego pod koniec 2017 roku – Unia Europejska realizować będzie 17 projektów. Litwa będzie odpowiedzialna za projekt utworzenia zespołów szybkiego reagowania cybernetycznego i wzajemnej pomocy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

źródło: kam.lt

Zespoły szybkiego reagowania cybernetycznego są jednym z pierwszych wspólnych przedsięwzięć realizowanych w ramach mechanizmu PESCO. 9 państw członkowskich UE będzie uczestniczyć w ich tworzeniu. Wstępnie porozumienie podpisały cztery państwa: Estonia, Chorwacja, Holandia i Rumunia. Kolejni partnerzy – Polska, Francja, Finlandia i Hiszpania – dołączą do projektu jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Litwa jest jednym z wiodących państw Unii Europejskiej w walce z cyberzagrożeniami. Spowodowane jest to intensyfikacją cyber-incydentów w litewskiej przestrzeni po 2014 roku. Wrogie działania w większości prowadzone są przez Rosjan i kierowane przecinko litewskim instytucjom państwowym i sektorowi energetycznemu. W związku z nasilającymi się zagrożeniami w cyberprzestrzeni, Litwa podjęła aktywne próby przeciwdziałania problemowi. W 2015 roku otwarto m.in. Litewskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Praktyka i analizy zebrane przez krajowych specjalistów zaowocowały inwestycjami zachodnich partnerów w litewskie koncepcje cyberobrony. Poza projektem w ramach UE, z ramienia NATO powstaje litewsko-amerykańskie regionalne centrum cyberbezpieczeństwa. Wspólne wysiłki w pracach nad bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni Litwini będą prowadzić wraz z specjalistami z US Pensylvania Guard.

Oddziały szybkiego reagowania

Inicjatywa UE przewiduje utworzenie kilku zespołów reagowania w sytuacjach zagrożenia. Mają one zapewnić państwom członkowskim możliwość wzajemnej pomocy w trakcie incydentów w cyberprzestrzeni. Ponadto wspólna koordynacja działań ma zapewnić zwiększenie poziomu odporności krajów oraz wzmocnić wspólne reagowanie na nieprzyjazne przypadki w cyberprzestrzeni.

Zespoły szybkiego reagowania mają mieć charakter rotacyjnych, a w ich skład mają wchodzić przedstawiciele państw uczestniczących w projekcie. Wyposażenie wykorzystywane przez zespoły ma składać się z zestandaryzowanych mobilnych zestawów narzędzi przeznaczonych do wykrywania, rozpoznawania i minimalizowania cyberzagrożeń. Zadaniem tak wyposażonych grup, poza wsparciem i diagnostyką, będzie identyfikacja źródła incydentów w cyberprzestrzeni. Wyposażenie (software i hardware), które jest niezbędne do skutecznego działania cyberoddziałów szybkiego reagowania, prawdopodobnie zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

Harmonogram zakłada, że pierwszy rotacja powołanych zespołów ma zostać przyjęta na początku przyszłego roku. Ministra Obrony Narodowej deklaruje, że zespoły te będą rotowały w okresach półrocznych.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top