RUSSIA MONITOR

Data: 21 grudnia 2018

Kto zastąpi Gierasimowa? „Syryjczycy” w natarciu

Szef Sztabu Generalnego rosyjskich sił zbrojnych powoli dobiega wieku, w którym powinien przejść w stan spoczynku. Kto go zastąpi? Niemal pewne jest, że będzie to któryś z generałów, którzy mają doświadczenia dowódcze z operacji w Syrii. Już od co najmniej roku wyraźnie widać, że to „Syryjczycy” są faworyzowani przez Władimira Putina w awansach na najważniejsze stanowiska w armii. Dziś jako głównych faworytów do schedy po Waleriju Gierasimowie można wskazać dowódcę Sił Powietrzno-Kosmicznych generała Siergieja Surowikina oraz dowódcę Zachodniego Okręgu Wojskowego generała Aleksandra Żurawliowa. Uwagę zwrócić należy szczególnie na tego drugiego – wszak Zachodni OW jest najważniejszym z punktu widzenia strategii wojny z Zachodem i najbardziej w ostatnich latach wzmacnianym.

ŹRÓDŁO: KREMLIN.RU

Co dalej z generałem armii Walerijem Gierasimowem, twórcą słynnej doktryny wojny hybrydowej, współautorem sukcesów militarnych na Ukrainie i w Syrii? Skończył 63 lata, więc zgodnie z ustawą może służyć w armii jeszcze dwa lata, ale jest też możliwość, by wyjątkowo przesunąć limit wieku. Wszystko zależy od dwóch kwestii. Po pierwsze, jak szybko Putin będzie potrzebował na stanowisku szefa Sztabu Generalnego oficera z frontowym doświadczeniem? A to jest też pytanie o prawdopodobieństwo wybuchu dużej wojny z udziałem Rosji. Po drugie, Gierasimow to nominat Siergieja Szojgu. Obecny minister obrony w 2012 roku zastąpił Nikołaja Makarowa Gierasimowem. Jeśli Szojgu odejdzie, Gierasimow też się długo nie utrzyma. Do objęcia jego funkcji już szykuje się kilku generałów.

Od dłuższego czasu widoczny jest w rosyjskiej armii trend awansowania dowódców z doświadczeniem w Syrii. Niemal równo rok temu Putin dokonał największej od wielu lat rotacji na kluczowych stanowiskach. „Wygrywającymi” okazali się generałowie mający za sobą operację syryjska. Generał Siergiej Surowikin został dowódcą Wojsk Powietrzno-Kosmicznych, generał Aleksandr Żurawliow zastąpił go na stanowisku dowódcy Wschodniego Okręgu Wojskowego, generał Aleksandr Łapin został natomiast dowódcą Centralnego Okręgu Wojskowego. W listopadzie tego roku Putin mianował generała pułkownika Aleksandra Żurawliowa dowódcą Zachodniego Okręgu Wojskowego. Żurawliow zastąpił generała pułkownika Andrieja Kartapołowa, który z kolei został zastępcą ministra obrony i szefem Głównego Zarządu Wojskowo-Politycznego Sił Zbrojnych FR. Co łączy obu oficerów? Bojowa służba w Syrii. Za dowodzenie siłami rosyjskimi w Syrii w 2017 roku Putin odznaczył Żurawliowa orderem Bohatera Federacji Rosyjskiej. Żurawliow dowodził kontyngentem w Syrii, a wcześniej był tam szefem sztabu. Wcześniej zajmował stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego, dowodził też Wschodnim Okręgiem Wojskowym i jego oddziałami podczas wielkich manewrów Wostok-2018. Aleksandr Żurawliow pochodzi z Syberii. Urodził się w obwodzie tiumeńskim w 1965 roku. Jest absolwentem Czelabińskiej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pancernej (1986). W 1996 roku trafił do służby w Dalekowschodnim Okręgu Wojskowym, gdzie dowodził pułkiem czołgów, a następnie dywizją zmotoryzowaną. Ukończył Akademię Wojenną Sztabu Generalnego w 2008 roku. Dwa lata później Putin wyznaczył Żurawliowa na stanowisko dowódcy 2. Armii w Nadwołżańko-Uralskim (dziś Centralnym) Okręgu Wojskowym. Na początku 2015 roku Żurawliow został szefem sztabu, 1. zastępcą dowódcy Centralnego Okręgu Wojskowego. Stąd trafił do Syrii – bo to Centralny OW jest odpowiedzialny za operacje w Syrii. Od początku operacji, czyli września 2015 roku Żurawliow był szefem sztabu operacji syryjskiej. Potem dowodził tymi siłami w drugiej połowie 2016 roku i niemal przez cały rok 2018. Trafił dosłownie na chwilę do Wschodniego OW, by ostatecznie wylądować w Zachodnim. Patrząc na dotychczasową karierę Żurawliowa, można się spodziewać, że po kilku latach dowodzenia Zachodnim OW, awansuje właśnie on na stanowisko najważniejszego wojskowego w Rosji: szefa Sztabu Generalnego. Jest doświadczony w boju (Syria), dowodził armią, dowodził okręgami wojskowymi, jest Bohaterem Federacji Rosyjskiej i jest stosunkowo młody.

Kto, prócz Żurawliowa, zalicza się do wąskiego grona kandydatów do przejęcie schedy po Gierasimowie? Faworytami są ci z doświadczeniem bojowym z Syrii. Generał pułkownik Siergiej Surowikin dowodzi Siłami Powietrzno-Kosmicznymi. 52-letni Surowikin, tak jak Żurawliow, pochodzi z Syberii. Urodził się w Nowosybirsku. Pewnym problemem z przeszłości może być jego udział w puczu sierpniowym 1991. Jako kapitan dowodził wtedy batalionem Tamańskiej Dywizji Zmotoryzowanej, jego żołnierze byli odpowiedzialni za śmierć trzech demonstrantów, zwolenników Jelcyna. Surowikin trafił wtedy do aresztu na siedem miesięcy, ale został wypuszczony, a zarzuty uchylono. Przez kilka lat dowódca Wschodniego OW. Przede wszystkim zaś skuteczny dowódca operacji w Syrii. Syryjskie doświadczenie ma też dowódca Wojsk Powietrzno-Desantowych generał pułkownik Andriej Sierdiukow. Tyle że on nigdy nie dowodził okręgiem wojskowym. Generał pułkownik Kartapołow teraz jest zastępcą ministra od spraw „politruków”, ale ma 55 lat, więc można go brać pod uwagę. Aleksandr Dwornikow ma 57 lat, był pierwszym dowódcą rosyjskich sił w Syrii, jest Bohaterem Federacji Rosyjskiej, dowodzi Południowym OW. Jego kandydatura jest mocna. Nie wolno też zapominać o dwóch nowych dowódcach OW. Aleksandr Łapin dowodzi Centralnym Okręgiem Wojskowym, zaś Giennadij Żidko Wschodnim Okręgiem Wojskowym. Łapin zaczynał karierę jako pancerniak (ur. w Kazaniu, 1964). Zanim trafił na stanowisko dowódcy Centralnego OW, był szefem sztabu i 1. zastępcą Surowikina w Syrii. Żidko był szefem sztabu w Syrii i przez rok zastępcą szefa Sztabu Generalnego. Dostał tytuł Bohatera Federacji Rosyjskiej.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: Białoruś, Polska, dezinformacja, polski sędzia, Tomasz Szmydt 

Powiązane wpisy
Top