Data: 19 sierpnia 2020 Autor: Paweł Paszak

Kolejowy jedwabny szlak powoli nabiera rozpędu

Od maja 2020 r. ruch kolejowy na kolejowym jedwabnym szlaku łączącym Chiny i Europę osiągnął rekordowy poziom. W maju liczba składów wyniosła 1033 a w czerwcu zwiększyła się do 1169. W lipcu z chińskich miast wyruszyło 1232 składów, co stanowi najwyższy jak dotąd wynik w historii. W porównaniu do roku 2019 przez pierwsze siedem miesięcy ruch wzrósł o 41% przy czym w samym lipcu wskaźnik ten wyniósł 68%. Przyczyną zwiększonej liczby pociągów towarowych stało się ograniczenie możliwości transportu lotniczego i morskiego przy rosnącym zapotrzebowaniu m.in. na artykuły medyczne.

ŹRÓDŁO: RODERICK EIME CC 2.0 FLICKR

Pomimo trwającej pandemii transport kolejowy nie uległ większym zakłóceniom, co zdecydowanie zwiększyło zainteresowanie producentów tą formą transportu towarów. Obecna infrastruktura nie jest dostosowana do tak dużego zapotrzebowania, co skutkuje zatorami w punktach przeładunkowych, głównie w Khorgos na granicy chińsko-kazachskiej i Małaszewiczach w Polsce. Problemy te sprawiają, że w najbliższych latach można spodziewać się rosnącej liczby inwestycji mających na celu wykorzystanie pełni potencjału transportu kolejowego. Przykładem takich właśnie działań są prace nad rozbudową terminalu przeładunkowego w Małaszewiczach, który jest niezbędny ze względu na węższy rozstaw szyn (1,435 mm) niż ten obowiązujący w państwach byłego ZSRR (1,520 mm). W czerwcu 2020 r. spółka PKP Cargo podpisała kontrakt na realizacje inwestycji, która, według informacji podanych przez spółkę, „przyczyni się do zwiększenia potencjału terminalu w Małaszewiczach do maksymalnie ponad 223 000 TEU oraz zwiększenia możliwości składowych placów o 1 650 TEU do ponad 3500 TEU od roku 2021”. Cały czas trwają prace na linii E-20 mające na celu usprawnienie ruchu pociągów, także tych towarowych z Azji, których prędkość na nowej trasie ma docelowo osiągnąć do 120 km/h.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Warto odnotować, że 6 stycznia, po 12 dniach podróży, do Polski przybył pierwszy pociąg z 12-milionowego Xianu, pokonując trasę 9477 km. Wydarzenie to jest o tyle interesujące, że przewoźnicy skorzystali z alternatywnej trasy przez Ukrainę. W odróżnieniu od trasy E-20 przez Terespol, nie ma konieczności przeładunku kontenerów na granicy, gdyż od granicy z Ukrainą aż do Euroterminalu w Sławkowie, nieopodal Dąbrowy Górniczej, biegnie najdłuższy w Polsce odcinek kolei szerokotorowej (Linia Hutnicza Szerokotorowa – LHS). Stamtąd po przeładunku towary mogą być dystrybuowane do Polski oraz państw regionu i Europy Zachodniej. Według wiadomości podanych przez jednego z przewoźników (Nunner Logistics), we wrześniu ma zostać uruchomione stałe połączenie z Xianu, przez Sławków do Amsterdamu i Londynu. Ma ono szansę stać się alternatywą dla trasy przez Małaszewicze, pozwalając ominąć ewentualne zatory związane z przeładunkiem.

Transport kolejowy, pomimo korzystnej dynamiki rozwojowej, nadal pełni rolę podrzędną w porównaniu do transportu morskiego, który pozwala na przewożenie znacznie większej ilości kontenerów po zdecydowanie niższej cenie. Według dostępnych danych udział kolei waha się między 2 a 4% całkowitej wartości handlu pomiędzy Chinami i Unią Europejską. O ile ten tryb transportu nie jest w stanie zastąpić frachtu morskiego, o tyle może pełnić wobec niego rolę uzupełniającą. Jest on szybszy od transportu morskiego a jednocześnie zdecydowanie tańszy od cargo lotniczego, zapewniając korzystną alternatywę dla nisz towarowych. Dla przyszłości kolejowego jedwabnego szlaku kluczowy będzie proces uniezależnienia przewoźników od subsydiów zapewnianych przez władze chińskie, które do niedawna pokrywały 20-60% kosztów przewozu do Europy.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top