NOWOŚCI

Data: 27 września 2018

Kolejny numer kwartalnika „The Warsaw Institute Review”

21 września 2018 r. ukazał się kolejny, szósty już numer „The Warsaw Institute Review” – anglojęzycznego kwartalnika o Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który trafia w prestiżowej drukowanej wersji do 1300 najważniejszych ośrodków badawczych, analitycznych i eksperckich na całym świecie.

ŹRÓDŁO: WARSAW INSTITUTE

Wśród autorów tekstów w najnowszym numerze periodyku są między innymi:

Grzegorz Kuczyński – dyrektor Programu Eurazja Fundacji Warsaw Institute, ekspert w zakresie spraw wschodnich, autor książek „Jak zabijają Rosjanie. Ofiary rosyjskich służb od Trockiego do Litwinienki” oraz „Tron we krwi. Sekrety polityki Kremla”,

Tomasz Grzegorz Grosse – ekspert ds. europejskich, politolog i socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych,

Katarzyna Utracka – zastępca kierownika Pracowni Historycznej Muzeum Powstania Warszawskiego, autorka m.in. książek „Zgrupowanie AK ‘Chrobry II’” i „Poległym chwała, wolność żywym. Oddziały walczącej Warszawy”.

Grzegorz Kuczyński analizuje sytuację geopolityczną Europy i świata przyglądając się współczesnym relacjom między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, które wywierają – jego zdaniem – kluczowy wpływ na kształtowanie się obecnego układu sił w polityce międzynarodowej. Prof. Tomasz Grzegorz Grosse omawia natomiast sytuację w Europie, koncentrując się przede wszystkim na jej wymiarze politycznym, społecznym i gospodarczym. Kwestiom „nowego, europejskiego ładu” przygląda się też Krzysztof Rak, z kolei Katarzyna Utracka zajmuje się zagadnieniem zachowania pamięci o Powstaniu Warszawskim, wskazując na epizody z historii Polski, które, jak się okazuje, są wciąż na ogół mało znane.

W magazynie zamieszczono również inne artykuły m.in. autorstwa dr Mariusza Klareckiego o grabieży kolekcji dzieł sztuki w Warszawie w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej czasów II wojny światowej, prof. Piotra Kwiatkiewicza, poświęcony dynamice zmian demograficznych na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz ich wpływowi na migracje ludności do Europy. Interesujący tekst red. Pawła Ozodby poświęcony został polityce zagranicznej śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego a w artykule dr Roberta Rajczyka omówiono aktualną sytuację wewnętrzną w Republice Mołdawii i otoczenie zewnętrzne mające wpływ na jej kształtowanie.

WSZYSTKIE ARTYKUŁY THE WARSAW INSTITUTE REVIEW

TAGS:

Powiązane wpisy
Top