RUSSIA MONITOR

Data: 26 maja 2018

Gazprom-Niemcy: przyspieszenie w Petersburgu

Rozmowy szefostwa Gazpromu z prezesami niemieckich spółek gazowych to kolejny sygnał, że obu stronom zależy na pośpiechu w realizacji wspólnych projektów. Zdecydowany sprzeciw USA i amerykańskich sojuszników w Europie oraz groźba nałożenia sankcji na europejski firmy zaangażowane w projekty Gazpromu komplikują plany rosyjsko-niemieckie. Na razie jednak nie widać oznak ustępstw ze strony Berlina. Rozmowy w Petersburgu mają sygnalizować coś wręcz przeciwnego.

SOURCE: GAZPROM.RU

W ramach Petersburskiego Forum Ekonomicznego doszło 24 maja do spotkań szefów Gazpromu z szefami dwóch niemieckich spółek gazowych. Najpierw prezes Aleksiej Miller rozmawiał z prezesem Wintershall Holding GmbH, Mario Merenem. Omawiano bieżące sprawy i perspektywy rozwoju współpracy. Najważniejszym tematem była jednak kwestia realizacji projektu Nord Stream 2. W tym kontekście omawiano sprawę rozwoju niemieckiego systemu transportu gazu dla odbiorców w Niemczech i innych krajach europejskich. Zaraz po spotkaniu z Niemcami z Wintershalla, Miller rozmawiał z kolejną delegacją. Tym razem byli to przedstawiciele spółki Verbundnetz Gas (VNG) z jej prezesem Ulfem Heitmuellerem na czele. Ta rozmowa dotyczyła statusu dwóch wspólnych projektów: podziemnych magazynów gazu Jemgum i Katharina. Pierwszy uruchomiono w 2013 roku, drugi w 2017 r. Obecnie są rozbudowywane w celu osiągnięcia planowanego maksimum objętości.

Pojawienie się informacji o rozmowach na temat infrastruktury pozwalającej gromadzić i rozsyłać jak najszerzej i jak najwięcej gazu przybyłego po dnie Bałtyku do Niemiec potwierdza, że celem Niemców i Rosjan jest uczynienie z Niemiec gazowego hubu, który zdominuje okoliczne kraje. Polska i inne państwa regionu staną się wówczas podwójnie zależne: od źródła surowca (Rosja) i jego dostawcy (Niemcy). De facto oznaczać to będzie pogorszenie sytuacji – obecnie bowiem gaz jest dostarczany bezpośrednio z Rosji.

W 2017 roku Gazprom dostarczył Niemcom rekordową ilość gazu: 53,4 mld m. To o 7,2% (3,6 mld m) więcej niż w poprzednim rekordowym roku 2016. Wintershall Holding GmbH jest w 100% własnością koncernu BASF i jest partnerem Gazpromu w projekcie Nord Stream (transport gazu) oraz w projektach wydobywczych Południowo-Rosyjskim (Yuzhno-Russkoye field) oraz Uriengoj (Urengoyskoye field). VNG AG wchodzi w skład VNG Group, złożonej z ponad 60 spółek związanych z wydobyciem, produkcją, transportem, magazynowaniem i handlem gazem w całej Europie. W projekcie Katharina UGS VNG i Gazprom mają po połowie udziałów. Plany przewidują osiągnięcie przez magazyny maksymalnej wielkości w 2025 roku – w 12 kawernach będzie można wtedy zgromadzić 650 mln m³. Projekt Jemgum UGS to wspólne przedsięwzięcie Gazpromu, VNG i Wingasu. W latach 2019-2020 ma uzyskać pojemność 900-950 mln m³.

W 2017 roku eksport rosyjskiego gazu do UE wzrósł o 8,4% (rok do roku) i sięgnął 194,4 mld m³, zaś udział Gazpromu w rynku unijnym zwiększył się z 33,1% do 34,7%. Po uruchomieniu Nord Stream 2 Rosja będzie mogła dostarczać do Europy 110 mld m³ gazu rocznie (uwzględniając działający od 2012 r. Nord Stream). Niemcy są największym nabywcą rosyjskiego gazu. Wintershall i PEGI/E.ON należą do piątki udziałowców Nord Stream (po 15,5% akcji). Także dwie niemieckie spółki – Wintershall i Uniper – podpisały w kwietniu 2017 roku porozumienie o finansowaniu 50% projektu Nord Stream 2 (każda spółka ma zapewnić 950 mln euro).

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top