AKTUALNOŚCI

Data: 4 lipca 2019

Forum Think Tanków w Poznaniu

Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu zainaugurowany został eksperckim wydarzeniem, którego głównym tematem były europejskie aspiracje regionu oraz przyszłość Procesu Berlińskiego. Wydarzenie zgromadziło wielu ekspertów, dziennikarzy, przedstawicieli administracji państwowych i organizacji pozarządowych zarówno z Bałkan Zachodnich jak i państw Unii Europejskiej. Na forum obecni byli przedstawiciele redakcji kwartalnika geopolitycznego The Warsaw Institute Review oraz think tanku Warsaw Institute.

Forum Think Tanków zostało zorganizowane przez Ośrodek Studiów Wschodnich i było zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, agend państwowych oraz organizacji pozarządowych przy kilkunastu projektach zarówno w Polsce jak i w regionie (w tym m.in. konferencję Western Balkans: Infrastructure and Energy from a Geopolitical Perspective zorganizowaną przez Warsaw Institiute oraz redakcję geopolitycznego kwartalnika The Warsaw Institute Review). Celem tych kilkunastu projektów było lepsze zrozumienie państw Bałkanów Zachodnich oraz przybliżenie priorytetów polskiej prezydencji w Procesie Berlińskim.

Forum Think Tanków w Poznaniu zostało otworzone przez Szymona Szynkowskiego vel Sęka, Wiceministra Spraw Zagranicznych RP i pełnomocnika polskiego rządu ds. organizacji szczytu Bałkanów Zachodnich. Minister podkreślił jak ważną rolę w procesie integracji regionu ze wspólnotą europejską wiodą organizacje pozarządowe i jak istotny jest ich merytoryczny wkład w dyskusję nad bieżącymi problemami i wyzwaniami dla Bałkanów Zachodnich. Zarówno Minister jak i Mateusz Gniazdowski (prowadzący wydarzenie, Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich) omawiali dotychczasową współpracę pomiędzy bałkańskim sektorem pozarządowym i administracją publiczną a podmiotami zaangażowanymi po stronie unijnych państw uczestników Procesu Berlińskiego. Redakcja kwartalnika geopolitycznego The Warsaw Institute Review reprezentowana była przez Redaktor Naczelną Izabelę Wojtyczka, a think tank Warsaw Institute przez Prezesa Krzysztofa Kamińskiego.

Forum w kształcie roundtable, gdzie aktywni udział oprócz panelistów brali również uczestnicy z Bałkanów Zachodnich, było doskonałą okazją do podsumowania blisko 5 lat Procesu Berlińskiego oraz wymiany poglądów na temat przyszłości tej inicjatywy.

Pierwsza sesja Connecting the dots dotyczyła Bałkańskiej Connectivity Agenda, która zakłada rozwój połączeń w regionie, nie tylko poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej, ale też energetycznej i cyfrowej. Paneliści zastanawiali się nad obecnymi osiągnieciami w tej dziedzinie oraz wyzwaniami, jakie stoją przed utworzeniem wspólnej strefy ekonomicznej w regionie, która przyspieszy jego rozwój oraz lepiej zintegruje go wewnętrznie oraz z UE. Sesja moderowana była przez James Ker-Lindsay (Visiting Professor, London School of Economics and Political Science, Wielka Brytania), a udział w niej wzięli: Jelica Minić (President, Forum for International Relations of the European Movement, Serbia), Ardian Hackaj (Director, Cooperation and Development Institute, Albania), Silvana Mojsovska (Professor, Institute of Economics Skopje, Macedonia Północna), Nermin Oruč (Director, Centre for Development Evaluation and Social Science Research, Bośnia i Harcegowina) oraz Nenad Đurđević (Advisor to the President, the Chamber of Commerce and Industry, Serbia).

Drugi panel Growing together poruszał kwestie gospodarcze i społeczne. Paneliści rozmawiali o obecnych mechanizmach współpracy i pomocy gospodarczej z UE. Wyróżnili oni kluczowe problemy i wyzwaniach regionu, wynikające m.in. z wysokiego bezrobocia, migracji zarobkowej na zachód Europy czy zjawiska odpływu młodych i wykształconych pracowników (tzw. drenażu mózgów). Dyskusja skupiła się także na problemach na szczeblu lokalnym, począwszy od trudności związanych z wdrażaniem wysokopoziomowych porozumień i standardów EU (gdzie ten szczebel władzy jest najbardziej obciążony), na poprawianiu jakości usług publicznych kończąc. Paneliści poruszyli również bardzo istotne aspekty tj. praworządność, transparentność i zwalczanie korupcji, które wpływają nie tylko na wyniki gospodarcze, ale też na nastroje społeczne, które z kolei mają wpływ na jakość życia obywateli państw regionu. Moderatorem tej sesji był Piotr Arak (Director, Polish Economic Institute, Polska), a panelistami: Gershi Gashi (Policy Researcher, Democracy for Development, Kosowo), Jovana Marović (Executive Director, Politikon Network, Czarnogóra), Enkeleida Tahiraj (London School of Economics and Political Science, Wielka Brytania), Maja Bobić (Vice President, European Movement, Serbia), Kelmend Zajazi (Executive Director, Network of Associations of Local Authorities of South East Europe, Macedonia Północna).

Trzecia i ostatnia sesja, wieńcząca Forum Think Tanków w Poznaniu, zatytułowana Challenges Ahead dotyczyła integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską w świetle ostatnich przemian wewnętrznych wspólnoty oraz nowego składu instytucji. Paneliści dyskutowali nad unijnymi mechanizmami rozszerzania wspólnoty oraz nad funkcjami i możliwościami Procesu Berlińskiego, zarówno obecnie , jak i w perspektywie najbliższych kilku lat. W sesji tej udział wzięli: Vladimir Medak (Vice-President, European Movement, Serbia), Gjergji Vurmo (Programme Director, Institute for Democracy and Mediation, Albania), Srđan Majstorović (Chairman of the Governing Board, European Policy Centre, Serbia), Donika Emini (Researcher, Kosovar Center for Security Studies, Kosowo), Maciej Popowski (Deputy Director-General for Neighborhood and Enlargement Negotiations, Komicja Europejska), a moderowana była przez Zoran Nechev (Senior Reasercher, Institute for Democracy Societas Civilis, Macedonia Północna).

Tym samym zakończył się dzień pierwszy Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Zachęcamy do śledzenia kolejnych wpisów, zawierających relację z kolejnych dni Szczytu.

Powiązane wpisy
Top