RUSSIA MONITOR

Data: 16 września 2018

„Czarny czwartek” Gazpromu

Jeden dzień, dwie porażki przed obliczem sądów. Ten unijny orzekł, że na Gazprom, Rosnieft i kilka rosyjskich banków słusznie nałożono sankcje w odpowiedzi na działania Rosji na Ukrainie. Ten szwedzki uchylił czasowe wstrzymanie realizacji orzeczenia sztokholmskiego arbitrażu, zgodnie z którym Gazprom powinien wypłacić ukraińskiemu Naftohazowi ponad 2,5 mld dolarów za niedotrzymanie umowy tranzytowej.

ŹRÓDŁO: GAZPROM.RU

13 września Sąd UE w Luksemburgu odrzucił skargi kilku rosyjskich koncernów energetycznych oraz banków na decyzje Rady UE. Chodzi o restrykcje wobec podmiotów gospodarczych zaangażowanych w sektor ropy i gazu nałożone 31 lipca 2014 w związku z antyukraińskimi działaniami Rosji. Chodziło o zwiększenie kosztów dla Rosji i przedsiębiorstw z tego kraju poprzez ograniczenie transakcji finansowych oraz importu niektórych towarów i technologii przez Rosjan. Sąd orzekł, że sankcje zostały nałożone zgodnie z unijnym prawem i odrzucił skargi Rosnieftu, Gazpromnieftu (spółka-córka Gazpromu), Sbierbanku, banku VTB, Wnieszekonombanku, Prominwestbanku oraz DenizBanku. Odwołanie od orzeczenia, ale ograniczone jedynie do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w terminie do dwóch miesięcy.

Także 13 września zapadło inne sądowe orzeczenie niekorzystne dla Gazpromu. Sąd Apelacyjny w Szwecji uchylił czasowe wstrzymanie decyzji arbitrażu, zgodnie z którą Gazprom powinien zapłacić Naftohazowi 2,56 mld dolarów. Chodzi o orzeczenie z 28 lutego, w którym międzynarodowy arbitraż w Sztokholmie rozstrzygnął spór między Gazpromem a Naftohazem w sprawie kontraktu na tranzyt gazu rosyjskiego przez Ukrainę. Arbitraż zobowiązał Gazprom do dopłacenia Naftohazowi 4,63 mld dolarów za ilość surowca, która powinna zgodnie z kontraktem przejść przez Ukrainę, a która nie została przez Rosjan przesłana, w związku z czym strona ukraińska straciła część spodziewanego dochodu z tytułu opłat tranzytowych. W sumie, po dwóch orzeczeniach arbitrażu ws. kontraktu na dostawy gazu i na tranzyt gazu, Gazprom jest winien Naftohazowi 2,56 mld dolarów. Oba postępowania toczyły się przez ponad trzy lata. Na przełomie maja i czerwca Naftohaz ogłosił, że podejmuje w krajach zachodnich działania mające na celu – drogą sądową – zmusić Rosjan do realizacji orzeczeń arbitrażu. 13 czerwca sąd apelacyjny okręgu Swea w Szwecji nakazał wstrzymać realizację decyzji arbitrażu ws. kontraktu na tranzyt. Teraz wyższa instancja uchyliła ten zakaz.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top