RUSSIA MONITOR

Data: 26 marca 2018

Chłopcy do bicia

Zgodnie z rosyjską konstytucją po wyborach prezydenckich powołuje się nowy rząd. Wszystko wskazuje na to, że będzie bardzo podobny do dotychczas działającego. Stanowisko powinien zachować premier Dmitrij Miedwiediew. Jednak polityczna pozycja rządu w nowej kadencji prezydenckiej Władimira Putina będzie słabsza – i to z kilku powodów.

źródło: kremlin.ru

Po wyborach prezydenckich obecny premier i lider rządzącej partii Jedna Rosja Dmitrij Miedwiediew zachowa najprawdopodobniej oba stanowiska. Pewne zmiany w rządzie, jeśli zajdą, to będą miały za zadanie jedynie pewne „odświeżenie” jego wizerunku. Posady stracić więc może tylko kilkoro najbardziej krytykowanych ministrów. Ciągłość zachowana zostanie również w rządzącej partii Jedna Rosja. Nadal jej formalnym szefem będzie Miedwiediew. Przede wszystkim chodzi o utrzymanie zasady, że to szef partii stoi na czele rządu.

Główną rolą rządu będzie utrzymywanie charakteru politycznego piorunochronu, na którym skupiać się będą krytyki i niezadowolenie Rosjan – przede wszystkim z powodów gospodarczych i socjalnych. Przy czym ataki na rząd i premiera mogą iść nie tylko ze strony opozycji pozaparlamentarnej, ale też – i to jest ważniejsze – ze strony partii rządzącej i parlamentarnej pseudoopozycji, o dyscyplinujących pouczeniach płynących z Kremla nie wspominając. Kryje się tu jednak pewne niebezpieczeństwo wynikające z faktu, że szef rządu jest zarazem szefem partii.

Nowy rząd, jego członkowie, będą politycznie słabsi. Sprawa Aleksieja Uljukajewa pokazuje, że w każdej chwili niemal każdy z ministrów może zostać zatrzymany. Co niektórzy członkowie rządu, zwłaszcza ci kojarzeni z tzw. obozem liberalnym, mogą być szczególnie wygodnym celem do antykorupcyjnej krucjaty siłowików. Duma i Rada Federacji – czyli dwie izby parlamentu – będą nadal pełniły rolę notariusza decyzji prezydencko-rządowych. Krótko mówiąc, zdyscyplinowanej maszynki do głosowania. Realna władza zostanie zachowana w rękach Kremla i Rady Bezpieczeństwa, zdominowanej przez siłowików. Realna władza, to znaczy przede wszystkim polityka bezpieczeństwa i polityka zagraniczna.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top