UKRAINE MONITOR

Data: 31 stycznia 2019

Bendery jako ognisko konfliktu mołdawsko – naddniestrzańskiego

W dniach 18 – 22 stycznia 2019 roku strona mołdawska odnotowała serię incydentów w kontrolowanym przez Naddniestrze mieście Bendery. Spowodowało to zaostrzenie kontroli bezpieczeństwa i postawienie mobilnych punktów kontroli i poboru cła na obszarze bezpośrednio graniczącym z kontrolowaną przez Kiszyniów wsią Varnita. Według strony mołdawskiej, działania te nie były konsultowane z Kiszyniowem w ramach wspólnych jednostek pokojowych. Jednostki pokojowe składają się z sił mołdawskich, naddniestrzańskich i rosyjskich podlegających Wspólnej Komisji Kontrolnej (rum. Comisia Unificată de Control: CUC). W przypadku styczniowych incydentów w Benderach, strona mołdawska apelowała do CUC o ingerencję, która jednakże była odrzucana przez strony naddniestrzańską i rosyjską.

ŹRÓDŁO: FLICKR.COM

Ustanowienie przez władze naddniestrzańskie punktów kontrolnych w mieście Bendery oraz deklaracja o możliwości ponowienia podobnych działań w przyszłości, rodzą niebezpieczeństwo eskalacji konfliktu. W reakcji na te działania, Kiszyniów zadeklarował, że przedstawiciele Mołdawii w CUC nie podpiszą raportu o sytuacji w strefie wspólnej kontroli, jako znak protestu przeciwko nielegalnym działaniom strony naddniestrzańskiej. Miasto Bendery stanowi jedyne terytorium po prawej stronie Dniestru, które jest kontrolowane przez stronę Naddniestrzańską. Jest to ważny punkt strategiczny przez który przebiega węzeł kolejowy łączący Tyraspol z Kiszyniowem.
Wydaje się, że wydarzenia w Benderach mogą być również związane z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w Mołdawii, które planowane są na 24 lutego 2019 r. Mołdawska Komisja ma na celu zapewnienie zasad praworządności w komisjach wyborczych znajdujących się w Benderach. Działania sił naddniestrzańskich mogą być skierowane na destabilizację procesu wyborczego na spornym terytorium w Benderach.

Ponadto wydaje się, że uregulowanie procedur administracyjnych w działaniach CUC będzie stanowiło najważniejszy etap w procesie pokojowym na linii Kiszyniów – Tyraspol. Konflikt, który utrzymuje się od rozpadu Związku Radzieckiego, po zakończeniu swej aktywnej fazy w lipcu 1992 roku, przybrał wyciszony charakter. Jednakże ostanie incydenty w Benderach stanowią potencjalne niebezpieczeństwo eskalacji działań zbrojnych. Prowokacje władz Naddniestrza najprawdopodobniej służą również osłabianiu pozycji Kiszyniowa w negocjacjach pokojowych. W przypadku przyszłego zjednoczenia, Tyraspol chciałby zachować swój autonomiczny status, dlatego chce występować z pozycji siły i manifestować swoją niezależność wobec władz w Kiszyniowie. Dowodem tego może być styczniowa prowokacja w Benderach

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top