EVENTS

Data: 29 marca 2018

Konferencja o dezinformacji w Mołdawii z udziałem Warsaw Institute

W dniach 25-27 kwietnia 2018 r. w Mołdawii odbędzie się Advanced Research Workshop pt. „Challenges in strategic communication and fighting propaganda in Eastern Europe. Solutions for a future common project.”

źródło NATO.INT

Warsztaty skoncentrują się na perspektywie strategicznej, walce z propagandą, planowaniu zaawansowanej komunikacji strategicznej w Europie Wschodniej i poszukiwaniu rozwiązań w skomplikowanej sytuacji w regionie. Warsztaty mają na celu określenie odpowiednich środków i narzędzi do identyfikacji i przeciwdziałania istniejącym zagrożeniom, złagodzenia ich kanałów komunikacyjnych i możliwego wpływu na Mołdawię i inne kraje Europy Wschodniej.

Celem warsztatu jest zgromadzenie podmiotów instytucjonalnych, akademickich i obywatelskich z Europy i USA, z zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk społecznych, dziennikarstwa, informatyki i stosunków międzynarodowych, w celu kształtowania nowego projektu, z wykorzystaniem wspólnej metodologii, do monitorowania, gromadzenia, przetwarzania i interpretowania wiarygodnych danych na temat komunikacji strategicznej, a tym samym umożliwia tworzenie skutecznych instrumentów do przeciwdziałania propagandzie antyzachodniej.

Kluczowym celem warsztatów będzie wymiana regionalnych i międzynarodowych doświadczeń w śledzeniu wrogich narracji, oceny porządku publicznego i relacji z udziałem społeczeństwa, identyfikacji nowych narzędzi w śledzeniu open source i zebranie wyników w jednym mechanizmie lub metodologii.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top