EVENTS

Data: 29 marca 2018

Konferencja o dezinformacji w Mołdawii z udziałem Warsaw Institute

W dniach 25-27 kwietnia 2018 r. w Mołdawii odbędzie się Advanced Research Workshop pt. „Challenges in strategic communication and fighting propaganda in Eastern Europe. Solutions for a future common project.”

źródło NATO.INT

Warsztaty skoncentrują się na perspektywie strategicznej, walce z propagandą, planowaniu zaawansowanej komunikacji strategicznej w Europie Wschodniej i poszukiwaniu rozwiązań w skomplikowanej sytuacji w regionie. Warsztaty mają na celu określenie odpowiednich środków i narzędzi do identyfikacji i przeciwdziałania istniejącym zagrożeniom, złagodzenia ich kanałów komunikacyjnych i możliwego wpływu na Mołdawię i inne kraje Europy Wschodniej.

Celem warsztatu jest zgromadzenie podmiotów instytucjonalnych, akademickich i obywatelskich z Europy i USA, z zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk społecznych, dziennikarstwa, informatyki i stosunków międzynarodowych, w celu kształtowania nowego projektu, z wykorzystaniem wspólnej metodologii, do monitorowania, gromadzenia, przetwarzania i interpretowania wiarygodnych danych na temat komunikacji strategicznej, a tym samym umożliwia tworzenie skutecznych instrumentów do przeciwdziałania propagandzie antyzachodniej.

Kluczowym celem warsztatów będzie wymiana regionalnych i międzynarodowych doświadczeń w śledzeniu wrogich narracji, oceny porządku publicznego i relacji z udziałem społeczeństwa, identyfikacji nowych narzędzi w śledzeniu open source i zebranie wyników w jednym mechanizmie lub metodologii.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: migration crisis, NATO, Belarus, Russia

 

Powiązane wpisy
Top