NOWOŚCI

Data: 15 lutego 2018

Ekspert Warsaw Institute cytowana w El País Internacional

Małgorzata Zawadzka, Ekspert Warsaw Institute została zacytowana przez El País Internacional w sprawie manipulacji, dezinformacji i skali fake news w europejskiej przestrzeni politycznej. Małgorzata Zawadzka specjalizuje się w badaniu propagandowy i dezinformacji. Zajmuje się również badaniem technik produkcji i wprowadzania szkodliwych wiadomości oraz formami narracji polskiego środowiska medialnego.

ŹRÓDŁO: EL PAIS

Fragment artykułu El Pais Internacional:

Oprócz zatrudnienia większej liczby pracowników, szefowie tego zespołu mają nadzieję na wykorzystanie nowych zasobów do szkolenia innych urzędników w zakresie tych umiejętności i do lepszej analizy manipulacji. Ta grupa robocza wykryła 3700 przypadków, od kiedy rozpoczęła swoją pracę, ale prawie wcale nie korzysta z sieci ochotników do zasilania bazy danych (euvsdisinfo.eu). Członkowie tej komórki, o nazwie East Stratcom Task Force, dążą do profesjonalizacji sieci i oferowania swoich produktów w większej liczbie języków (obecnie ograniczone do języka angielskiego i rosyjskiego).

„To bardzo produktywna grupa, ale mała – UE nie robi wystarczająco dużo, aby walczyć z tym zjawiskiem, ponieważ fałszywe wiadomości to tylko niewielka część problemu: maszyna propagandowa jest znacznie większym i trudniejszym problemem do walki”, mówi Małgorzata Zawadzka, ekspert w zakresie manipulacji informacją w Warsaw Institute, polskiej fundacji, która ostrzega przed rosyjskimi wpływami w Europie.

Świadomi, że fake newsy to problem znacznie szerszy niż jedynie kwestia działań rosyjskich, Komisja Europejska rozpoczęła w tym roku drugą linię prac. Chodzi o powołanie grupy ekspertów, która ma przeanalizować to zjawisko i zaproponować środki w celu jego złagodzenia. Grupa specjalistów kierowana przez Madeleine de Cock Buning od połowy stycznia ocenia, w jaki sposób zdefiniować środek komunikacji, potrzebę ujawnienia swoich interesów finansowych, przygotowanie obywateli do interpretacji informacji, a ostatecznie – wygodę stanowienia prawa w UE.

Pierwsze spotkanie tej jednostki, dało początek kluczowym rozważaniom. „Istnieje rozbieżność między regulacją kanałów radiowych i telewizyjnych a brakiem regulacji dla stron internetowych, co zakłóca rynek mediów i zagraża tradycyjnemu ekosystemowi”, można przeczytać w protokole. Dyskusja służyła analizie roli reklamodawców, którzy korzystają z tych forów jako platform promocyjnych i sugerują „potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoje decyzje”. Eksperci byli sceptycznie nastawieni do idei samoregulacji w tej dziedzinie „biorąc pod uwagę doświadczenie z reklamodawcami”.

Bruselas presentará en primavera propuestas frente a la manipulación en las redes, 14 lutego 2018, El Pais Internacional

Tags:

Powiązane wpisy
Top