ROMANIA MONITOR

Data: 31 lipca 2019

Rumunia walczy o tekę komisarza ds. energii w Komisji Europejskiej

Rząd w Bukareszcie zabiega o obsadzenie stanowiska komisarza ds. energii przez rumuńską kandydatkę Luminiţę Odobescu, która obecnie jest ambasadorem przy Unii Europejskiej. Wśród kontrkandydatów jest pięciu polityków z państw Europy Środkowo-Wschodniej w tym z Polski, minister Krzysztof Szczerski. Kandydatura rumuńska jest reprezentowana przez kobietę, co według nieoficjalnych zapowiedzi, może być czynnikiem pozytywnym, przy dążeniu Komisji Europejskiej do zachowania równowagi płci przy obstawianiu stanowisk. Rumuńska Premier Viorica Dăncilă zapowiedziała że stanowisko komisarza ds. transportu może być również rozpatrywane przez administrację rumuńską jako alternatywa do stanowiska komisarza ds. energii.

ŹRÓDŁO: UNICA.RO

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej nie posiadają swoich reprezentantów na czołowych stanowiskach w UE. Wybór ważnych stanowisk w Komisji Europejskiej ma stanowić pewnego rodzaju rekompensatę za nadreprezentację Europy Zachodniej na stanowiskach przewodniczących Parlamentu, Rady i Komisji Europejskiej. Stąd wśród kandydatów na ważne stanowisko komisarza ds. energii zostały wystawione kandydatury z regionu Europy Środkowo-Wschodnie: Estonia, Litwa, Łotwa, Słowenia, Polska.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Bezpieczeństwo energetyczne tego regionu w kontekście dostaw gazu z Rosji oraz budowy Wspólnoty Energetycznej, np. poprzez włączanie państw spoza UE do europejskiej sieci energetycznej stanowi kluczową kwestię dla bezpieczeństwa państw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej . Rumunia lobując za integracją europejską Mołdawii, wspiera projekty uniezależniające te państwo od dostaw gazu z Rosji poprzez budowę interkonektora z Rumuńskiego Jassy do Mołdawskiego Ungheni. Każdemu z państw Unii Europejskiej przysługuje stanowisko komisarza, jednak nie wszystkie te stanowiska posiadają takie samo znaczenie dla poszczególnych państw. Strategiczne położenie Rumunii na ważnych szlakach infrastruktury drogowej oraz energetycznej. W przypadku inwestycji drogowych Rumunia liczy na przyspieszenie prac w kwestii budowy Via Carpatii przebiegającej przez terytorium tego państwa i łączącej Saloniki w Grecji z portem w Kłajpedzie na Litwie. Dotychczasowa trasa na tym odcinku przebiega przez Serbię z ominięciem Rumunii, na czym traciła gospodarka tego państwa. Posiadanie przez Rumunię komisarza w jednym z dwóch kluczowych sektorów: energetyka i transport mogłoby wpłynąć pozytywnie na rozwój regionu gdzie Rumunia staje się istotnym partnerem w inicjatywach transeuropejskich.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top