ROMANIA MONITOR

Data: 20 czerwca 2019

Unijny Komisarz ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych: Rumunia bliżej wstąpienia do strefy Schengen

Europejski komisarz Dimitris Avramopoulos ocenił, że Rumunia wypełniła swoje obowiązki, dzięki czemu z technicznego punktu widzenia może w najbliższym czasie przystąpić do strefy Schengen. Czy tym razem faktycznie można mówić o postępie?

ŹRÓDŁO: EUROPARL.EUROPA.EU

Wypowiedź europejskiego komisarza cytowana przez portal zf.ro ma jasny przekaz:

„Chciałbym przesłać jasny przekaz dla naszych rumuńskich przyjaciół: niebawem Rumunia zostanie członkiem strefy Schengen. Ściśle współpracowałem z rumuńskimi władzami. Rumunia wypełniła niemal wszystkie swoje obowiązki, więc jesteśmy bardzo blisko aby otworzyć drzwi dla naszych rumuńskich przyjaciół – powiedział Dimitris Avramopoulos. Komisarz powiedział, że choć moment przyjęcia Rumunii do strefy Schengen jest bardzo bliski, to wciąż pozostało kilka technicznych problemów do rozwiązania.

„Kilka kwestii, większość z nich o charakterze technicznym, wciąż musi zostać rozwiązanych. Jesteśmy bardzo blisko. To nie jest kwestia czasu, ale omówienia ostatnich detali. Taka sama sytuacja dotyczy Bułgarii i Chorwacji – powiedział Avramopoulos.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

To nie pierwszy raz, gdy unijni politycy i urzędnicy zapewniają o swoim wsparciu wobec dążeń Rumunii do znalezienia się w strefie Schengen. W grudniu podczas głosowania w Parlamencie Europejskim przeważająca większość posłów głosowała za przyjęciem tego kraju oraz Bułgarii do grupy państw, pomiędzy którymi można przemieszczać się bez kontroli granicznej. Wtedy mówiło się o tym, że oba kraju mają przystąpić do strefy „jak najszybciej”, jednak nie sprecyzowano kiedy może to nastąpić. Wymogiem formalnym jest między innymi zgoda wszystkich krajów członkowskich.

Mało kto zwraca przy okazji uwagę na fakt, że przyjęcie do strefy Schengen nie będzie dla Rumunii pod każdym względem korzystne. Może dość na przykład do utrudnień podczas wymiany handlowej z Serbią, Ukrainą i Republiką Mołdawii. Jedynym krajem znajdującym się w strefie Schengen graniczącym z Rumunią są bowiem Węgry. W przypadku Bułgarii (która pośród krajów Unii Europejskiej graniczy jedynie z Rumunią i Grecją) oznacza to z kolei większe kontrole, a co za tym idzie dłuższe kolejki na granicy z Turcją.
Strefa Schengen obejmuje obecnie dwadzieścia sześć krajów Europy. Spośród krajów Unii Europejskiej poza Rumunią nie należy do niej jedynie Bułgaria, Chorwacja i Cypr. Dołączenie do strefy wiąże się z unifikacją standardu kontroli granicznych, systemu wizowego, pracy służb i ochrony danych.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top