RUSSIA MONITOR

Data: 21 maja 2017

Pretorianie Putina

Rosyjska Gwardia Narodowa rośnie w siłę. Formacja specjalnie utworzona, by obronić Władimira Putina przed wszelkimi rewolucjami i puczami, zyskuje kolejne uprawnienia i zwiększa swoją liczebność.


© (rp_awol) PAP_Radek Pietruszka

Stan liczbowy Rosgwardii zwiększył się praktycznie o sto procent od momentu, gdy powołano tę formację – pochwalił się 20 maja dyrektor Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji generał Wiktor Zołotow. Ilu dokładnie żołnierzy i funkcjonariuszy liczy formacja, nie wiadomo, bo to tajemnica państwowa. Jednak struktury, jakie stały się podstawą w tworzeniu gwardii (wojska wewnętrzne, siły specjalne policji, a także siły ochrony), liczą łącznie ok. 400 tys. ludzi. Gdy powoływano Rosgwardię do życia, zapowiadano, że do 2018 roku osiągnie stan 350-400 tys. Już teraz może liczyć nawet ćwierć miliona ludzi.

17 maja poinformowano oficjalnie, że rząd zatwierdził listę obiektów podlegających obowiązkowej ochronie przez wojska Rosgwardii. Są wśród nich budynki centralnego banku Rosji, banku VTB i państwowej korporacji Wnieszekonombank w Moskwie, obwodzie moskiewskim, Sankt Petersburgu, na Krymie, w Sewastopolu i Czeczenii. Obowiązek ochrony obiektów publicznych nakłada na Rosgwardię art. 6 federalnej ustawy „O wojskach narodowej gwardii Rosyjskiej Federacji”. Lista ma 37 pozycji, m.in. administracyjne budynki Sądu Najwyższego, Moskiewskiego Sądu Miejskiego, Sądu Najwyższego Krymu w Symferopolu, Sewastopolskiego Sądu Miejskiego, Prokuratury Generalnej, Komitetu Śledczego i komisji wyborczych na Krymie i w Czeczenii. Nieco wcześniej ogłoszono, że w Rosgwardii będą szkoleni specjaliści IT i eksperci od monitoringu sieci społecznościowych w Internecie. Z drugiej strony wiadomo, że formacja jest wyposażana w ciężką broń, ale też sprzęt służący do rozpraszania demonstracji.

Władimir Putin 5 kwietnia 2016 r. podpisał dekret, na podstawie którego na bazie Wojsk Wewnętrznych MSW powstała Federalna Służba Wojsk Gwardii Narodowej Rosji, popularnie nazywana Rosgwardią. Formacja podlega bezpośrednio prezydentowi, a dowódcą tych wojsk jest dyrektor federalnej służby Rosgwardii. Na to stanowisko mianowany został w kwietniu Wiktor Zołotow.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top