ROMANIA MONITOR

Data: 25 lipca 2019

Nowy rząd w Mołdawii wobec Naddniestrza

Premier Mołdawii Maia Sandu zaapelowała do władz w Tyraspolu o zniesienie zakazu wjazdu dla przedstawicieli administracji z Mołdawii.W tym celu poprosiła przedstawicieli formatu 5 + 2 (grupy mediacyjnej składającej się ze skonfliktowanych stron oraz Rosji, Ukrainy, OBWE, UE i USA) o wsparcie Mołdawii w załatwieniu tej kwestii.  Maia Sandu podkreśliła jednocześnie że działania tej grupy powinny skupiać się przede wszystkim na przeciwdziałaniu przemytowi i korupcji, które są generowane z Naddniestrza. Jednocześnie uznając za zasadne przedłużenie misji granicznej EUBAM (ang. EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine). Te postulaty stoją w zgodzie z deklaracją przewodniczącego misji OBWE Klausa Neukircha, który podkreślił potrzebę zabezpieczenia integralności Mołdawii przy jednoczesnym poszanowaniu specjalnego statusu Naddniestrza.

ŹRÓDŁO: MOLDOVA.ORG

Działania nowo wybranej premier Mołdawii, w kwestii Naddniestrza, mają na celu uwiarygodnienie jej partii wobec swojego elektoratu, na który składa się proeuropejska część społeczeństwa. Potrzeba unormowania relacji z Naddniestrzem potrzebne jest Mołdawii do wzmocnienia proeuropejskiego kursu, w którym chce podążać blok ACUM reprezentowany przez panią premier. Rozwiązanie konfliktu z Naddniestrzem wydaje się trudniejszym zadaniem dla obecnej koalicji niż wcześniejszych rządów Demokratycznej Partii Mołdawii (PDM). Obecna koalicja proeuropejskiego ACUM z prorosyjską Partią Socjalistów Republiki Mołdawii nie posiada jasnej strategii wobec Naddniestrza.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Federalizacja Mołdawii z Naddniestrzem, w której Tyraspol posiadałby prawo weta w kwestiach polityki zagranicznej, wiązałaby się prawdopodobnie z zablokowaniem projektu integracji europejskiej Mołdawii. Maia Sandu reprezentując proeuropejski wektor w polityce zagranicznej dąży do wypracowania przejrzystych zasad dialogu z Tyraspolem, które wiązałyby się z próbą demokratyzacji systemu politycznego w Naddniestrzu. PSRM dążące do wprowadzenia prorosyjskiego kursu w polityce zagranicznej może prowadzić do wzmocnienia dialogu z Tyraspolem, w szczególności za pośrednictwem Prezydenta Dodona próbującego budować partnerskie relacje z administracją w Naddniestrzu. Wydaje się jednak że włączenie Naddniestrza w obieg polityki wewnętrznej Mołdawii, w dłuższej perspektywie może być niekorzystne dla PSRM. Władze Naddniestrza, posiadając silną pozycję wewnątrz Mołdawii jak również zaufanie Moskwy, mogą stanowić rywala politycznego dla Igora Dodona i PSRM w prorosyjskim bloku politycznym.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top