RUSSIA MONITOR

Data: 9 października 2017

Jesienna obniżka formy wojsk Rosji

Tradycyjnie w Rosji okres października i listopada to okres spadku gotowości bojowej armii, obniżenie potencjału militarnego państwa. Wynika to z rotacji części poborowych oraz okresowej rocznej kontroli jednostek. Co najmniej do listopada nie należy spodziewać się poważniejszych agresywnych działań ze strony Rosji.


© RUSSIAN MOD

Dziewiątego października w wojskach Zachodniego Okręgu Wojskowego rozpoczął się pierwszy etap kontroli za rok 2017. Przejdą go wszystkie jednostki z wyjątkiem tych, które już oceniono w ramach ćwiczeń Zapad-2017. Oceny dokonują specjalnie powołane komisje z udziałem dowódców okręgów i szefów sztabów. Generalna kontrola obejmie wszystkie jednostki wszystkich rodzajów sił zbrojnych FR w całym kraju. W pierwszej fazie (pierwsza połowa miesiąca) inspektorzy sprawdzą ponad trzysta jednostek postawionych w stan gotowości bojowej. Odbędzie się to na około 120 poligonach – a dyslokację ma zmienić nawet 120 000 żołnierzy. W ramach wspomnianej kontroli zaplanowano szereg ćwiczeń. Jedne z największych dotyczą Wojsk Powietrzno-Desantowych. W październiku ma się odbyć operacja desantu około 5000 żołnierzy po ich wcześniejszym przerzuceniu lotnictwem transportowym na dystans ponad 2000 km. Część ma być przerzucona na północ, część zaś na południe Rosji. Jednocześnie wykorzystanych będzie około 30 samolotów transportowych. Październikowy sprawdzian obejmie też mechanizmy powoływania rezerwistów oraz mobilizacji formacji rezerwowych. Druga faza kontroli ma się odbyć w ostatniej dekadzie bieżącego miesiąca.

Pierwszego października zaczął się też jesienny pobór do wojska. Obejmie on w sumie około 130 000 mężczyzn. Podobna też liczba opuści szeregi armii po rocznej obowiązkowej służbie. Oznacza to spadek gotowości bojowej większości jednostek wynikający z wymiany kadr. Odchodzą ci przeszkoleni w rocznej służbie (pobór z jesieni 2016), zaś ci z wiosennego poboru dopiero osiągną wystarczający poziom wyszkolenia – w efekcie rosyjska armia wróci do maksymalnego poziomu gotowości w okolicach grudnia br.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top