NOWOŚCI

Data: 8 sierpnia 2018

Dezinformacja w Gruzji – nowy projekt Fundacji Warsaw Institute

Warsaw Institute we współpracy z Georgian Institute for Strategic Studies zorganizuje projekt Disinformation in practice – identyfing, researching and fighting harmful narratives in Georgia. Rozpoczynające się 1 lipca 5-miesięczne przedsięwzięcie prowadzone w Polsce i w Gruzji ma na celu zbadanie rosyjskiego wpływu na gruzińskie media i społeczeństwo.

Projekt obejmie wydanie dwóch publikacji w dwóch wersjach językowych (gruzińskiej i angielskiej) oraz dwa spotkania w Gruzji i jest adresowany do przedstawicieli gruzińskich organizacji pozarządowych, dziennikarzy oraz urzędników administracji samorządowej. Pierwsza z publikacji – Pre-assessment paper – zostanie przygotowana na samym początku projektu i opisze sytuacje w gruzińskiej sferze medialnej. Za przygotowanie merytoryczne tego wydawnictwa będą odpowiadali doświadczeni eksperci z Warsaw Institute i GISS. Dokument będzie analizował sytuacje medialną w Gruzji i będzie odwoływał się do polskich doświadczeń w dziedzinie zwalczania wrogich działań w obszarze mediów. Druga publikacja zostanie wydana na koniec trwania programu dla podsumowania i wyprowadzenia wniosków z poprzednich działań i będzie zawierała praktyczne instrukcje dla przedstawicieli gruzińskich organizacji pozarządowych, dziennikarzy oraz urzędników administracji samorządowej w zakresie rozpoznawania i zwalczania wrogiej narracji w mediach.

Pierwsze spotkanie zostanie zrealizowane w formie intensywnych szkoleń warsztatowych dla przedstawicieli gruzińskich organizacji pozarządowych, dziennikarzy oraz urzędników administracji samorządowej. Szkolenie ma za zadanie przekazać wiedzę z zakresu identyfikacji i zwalczania fake news, trollingu i dezinformacji w gruzińskich mediach. Zostanie to zrealizowane poprzez omówienie i wyjaśnienie wszelkich zagadnień związanych ze współczesnymi technikami prowadzenia wojny informacyjnej.
Drugie z planowanych spotkań będzie miało formę okrągłego stołu ekspertów z Polski i Gruzji i pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie rozpoznawania szkodliwego wpływu na sferę medialną oraz ma stworzyć możliwość do burzy mózgów w celu wybrania najskuteczniejszych metod zwalczania tego wpływu.

To co niewątpliwie wyróżnia ten projekt to jego:

  • kompleksowość – poprzez wielomiesięczny proces towarzyszący tworzeniu ostatecznego opracowania oraz zupełnie różne doświadczenia ekspertów polskich i gruzińskich można mieć pewność, że wszystkie aspekty w zakresie dezinformacji w Gruzji zostaną zbadane i opisane;
  • ponadnarodowość – wypracowane rozwiązania będą opracowane dzięki wspólnej pracy ekspertów z dwóch państw, co nadaje im unikalną wartość i uniwersalność, nie ograniczając się do modelu korespondującego z tylko jedną sceną medialną;
  • zasięg – wnioski wyciągnięte z pięciomiesięcznej pracy ekspertów zostaną opublikowane w dwóch językach, ich wersje papierowe zostaną wysłane do Gruzji na użytek przedstawicieli gruzińskich organizacji pozarządowych, dziennikarzy oraz urzędników administracji samorządowej, ponadto zostaną opublikowane na stronach internetowych Warsaw Institute i GISS pozwalając ekspertom z całego świata na skorzystanie z tych doświadczeń przy dalszej pracy związanej z badaniami nad dezinformacją.

Kolejne informacje na temat projektu będziemy podawać na naszej stronie internetowej.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top