NOWOŚCI

Data: 19 grudnia 2017

Bezpieczeństwo energetyczne Polski – seminarium w Indiach

Na zaproszenie Polskiego Instytutu w New Delhi prezes Warsaw Institute wygłosił wykład dotyczący polskiej polityki energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli gazu ziemnego. Seminarium odbyło się w formule Kapsuł Wiedzy, w której wzięli udział przedstawiciele świata nauki, eksperci i dyplomaci, zwłaszcza z Indii, Tajlandii oraz Sri Lanki.

Polska jest największym partnerem handlowym Indii w Europie-Środkowo-Wschodniej oraz ósmą gospodarką w Unii Europejskiej. Zarówno Polska jak i Indie są krajami silnie inwestującymi w rozwój gospodarczy, z czym wiąże się wzrost zapotrzebowania na energię, surowce energetyczne oraz strategiczną infrastrukturę energetyczną. Polska i Indie mają podobny udział węgla w mixie energetycznym, wynoszący ponad 50 % w obu przypadkach. To stwarza bardzo duże możliwości do współpracy, zwłaszcza w obszarze technologii górnictwa głębinowego, które w Polsce jest wysoko rozwinięte. To, co niewątpliwie łączy oba te kraje, to z pewnością skroplony gaz ziemny – LNG. Pomimo niskiego udziału gazu ziemnego w mixie energetycznym Indii, wynoszącym 6% (BP Statistical Review – Energy Outlook 2015), Indie konsumują ponad 50 miliardów m3 rocznie, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w Polsce (ok 16 mld m3 rocznie). Ponad 40 % gazu konsumowanego w Indiach importowanych jest poprzez terminale LNG, co odpowiada ponad 22,5 miliarda m3 rocznie. Zdolności indyjskich terminali są ponad czterokrotnie większe od polskiego terminalu w Świnoujściu. Zainteresowanie technologią bezpiecznego użytkowania gazu skroplonego może stanowić doskonałą platformę wymiany doświadczeń zarówno przedsiębiorstw energetycznych, naukowców, jak również inżynierów.

 

Dyskusje z udziałem naukowców, ekspertów i dyplomatów organizowane w ramach „Kapsuł wiedzy” stanowiły interesujące forum prezentowania polskiego punktu widzenia na aktualne wyzwania polityki na szczeblu europejskim i globalnym. Organizatorem tego wydarzenia był Instytut Polski w New Delhi. Instytucja ta powstała w czerwcu 2012 r. jako część polskiej misji dyplomatycznej w Indiach. Celem działalności jednostki jest promocja polskiej kultury w państwie goszczącym, poprzez wymianę kulturalną i współpracę dwustronną.

Wszystkie teksty publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top