RUSSIA MONITOR

Data: 28 lutego 2018

Większe uprawnienia Federalnej Służby Ochrony

Prezydent Władimir Putin rozszerzył uprawnienia Federalnej Służby Ochrony. FSO będzie mogła m.in. działać w cyberprzestrzeni. Wzmocnienie tej służby sugeruje, że przynajmniej w najbliższym czasie nie dojdzie do połączenia FSB, SWR i FSO w jeden super resort bezpieczeństwa. Poszerzenie uprawnień Federalnej Służby Ochrony musi wywołać niezadowolenie w innych służbach, przede wszystkim FSB.

źródło: kremlin.ru

Nowy dekret prezydencki daje FSO duże kompetencje w obszarze wojny informacyjnej, w tym umożliwia wykrywanie, zapobieganie i eliminowanie ataków hakerskich na rosyjskie zasoby informacyjne. FSO otrzymała też prawo podejmowania działań w celu ochrony danych osobowych, wymagana będzie jej zgoda na prace nad danymi osobowymi osób objętych ochroną państwową oraz członków ich rodzin. Teraz FSO może nie tylko zapewniać organizacyjne podstawy, ale też przeprowadzać szkolenia kadr dla zagranicznych służb specjalnych.

FSO powstała na bazie dawnego IX Głównego Zarządu KGB. Oficjalnie jej główną funkcją jest sprawowanie ochrony nad obiektami państwowymi i wysokimi urzędnikami. Odpowiada za kontrolę i nadzór w sferze ochrony państwowej, odpowiada też za prezydencką, rządową i inne rodzaje łączności specjalnej. Ale najważniejszym zadaniem jest nieformalny nadzór i monitorowanie wszystkich innych struktur siłowych. Licząca około 20 000 funkcjonariuszy FSO jest najbardziej elitarną służbą – personalnie, sprzętowo, finansowo. To FSO przejęła lwią część sprzętu i technicznych – gigantycznych – możliwości inwigilacyjnych słynnej agencji FAPSI (odpowiednik amerykańskiej NSA, czyli wywiadu elektronicznego).

Na stanowisko dyrektora służby w maju 2016 r. został mianowany Dmitrij Koczniew, dotychczas zastępca poprzedniego dyrektora Jewgienija Murowa i jednocześnie szef wchodzącej w skład FSO na prawach autonomii Służby Bezpieczeństwa Prezydenta (SBP), która odpowiada za osobistą ochronę gospodarza Kremla. Nowym szefem SBP został były adiutant Putina Aleksiej Rubieżnoj. O nieoficjalnie bardzo dużych wpływach FSO świadczy fakt, że jej byli oficerowie zajmują teraz stanowiska szefa Gwardii Narodowej, wicedyrektora FSB czy gubernatorów Tuły i Jarosławia.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS:

Powiązane wpisy
Top